Verdivurdering og due diligence prosesser - bedriftsinterntKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Formålet med kurset er at kursdeltakere skal bli bedre rustet til å vurdere verdien av egen virksomhet, selskaper som er attraktive oppkjøps- eller fusjonspartnere, eller for å vurdere investeringer i andre virksomheter eller forretningsområder.

Formålet med kurset er videre at kursdeltakere skal få en grundig gjennomgang av de ulike sider ved due diligence prosesser i praksis. Kurset går grundig inn på ulike utgangspunkt for verdivurderinger. Forskjellige modeller og betraktningsmåter, samt konkrete beregninger av verdier basert på ulike prinsipper og innfallsvinkler er tema for kurset.

Kursdagen tar videre for seg due diligence prosesser i praksis knyttet til egen og / eller ekstern virksomhet. Kurset tar for seg ulike due diligenceområder og gir nyttige råd og tips om riktig gjennomføring av "due diligence". Kurset er rettet mot eiere, investorer, daglig ledere, styremedlemmer og privatpersoner som er eller vil bli involvert i kjøp og salg av virksomheter.


Kursinnhold:

Del 1 - Verdivurderinger og faktorer som påvirker verdi:
• Ulike utgangspunkt for verdivurderinger
• Generelt om ulike verdivurderingsmetoder
• Selskapets stilling i markedet
• Hvordan selskapet egner seg i konkurranse
• Know how og produksjonsmetoder/analysemetoder etc.
• Kunder og markedsandeler
• Faste rammeavtaler og nøkkelkunder
• Distribusjonskanaler
• Markedsadgang / markedstilgang
• Substansverdier eller faktiske og nøytrale verdier i selskapet
• EBIT og/eller EBITDA beregninger og vurderinger
• Multipliseringsfaktorer i praksis
• Vurderinger av og forventninger til fremtiden for selskapet
• Utvikling og lønnsomhet fremover i tid for virksomheten
• Kjøpende investorers ulike ståsted og synergimulighete

Del 2 - Due diligence prosesser i praksis:
• Due diligence - definisjon og forklaringer
• I hvilke situasjoner anvendes due diligence
• Når er det hensiktsmessig å anvende due diligence
• Sammenhengen mellom kjøpt og overtatt.
• Due diligence som verdisikrer og avviksanalyse
• Ulike due diligence-områder:
• Juridisk due diligence
• Finansiell due diligence
• Management due diligence
• Teknologisk due diligence
• Rutinemessig due diligence
• Markedsmessig due diligence
• Teknisk due diligence
• Sjekklister ved ulike due diligence-områder


Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer:
Kurset inngår som ett av de valgfrie spesialiseringskurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer (Norsk forening for styremedlemmer - www.styreforeningen.no) og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kurset retter seg primært mot styremedlemmer, men også mot eiere, investorer og daglig ledere som har ønske- og behov om å forstå bedre hvordan verdien av et selskap beregnes, og hvilke faktorer som bidrar til å redusere eller øke dets verdi.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell

Eksamen / sertifisering

Det utstedes kursbevis