Vekterutdanning - bedriftsinterntKursarrangør: Sikkerhetsakademiet AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr hele vekterutdanningen for bedrifter. En vekterutdanning fra Sikkerhetsakademiet har et profesjonelt fokus, og er et springbrett for deg som vurderer videre utdanning og jobb innen vaktvirksomhet.

Om utdanningen:
Sikkerhetsakademiet er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekterutdanning. Vi har erfarne og meget kompetente instruktører som alle har gått på nye kurs for å tilpasse seg ordningen. Kombinert klasseromsundervisning med nettkurs gjør oss til et førstevalg innen vekterudanningen. Vi tilbyr hele utdanning som inkluderer tilgang til nettkurs, undervisningsmateriell, undervisnings-app, utdanningsforum og bøker.

Sikkerhetsakademiet har som mål å tilby landets beste vekterutdanning. Vi har et godt kursopplegg og velskrevne kurskompendier. Våre instruktører er godt kvalifiserte og samarbeider aktivt med aktører i vekterbransjen og politiet. Sikkerhetsakademiet er godkjent av Politidirektoratet, og våre kurs tilfredsstiller gitte lover og retningslinjer.

Kursinnhold:
• Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
• Service og kvalitet
• Yrkesetikk og holdninger
• Samarbeid med offentlige myndigheter
• Kulturforståelse og mangfold
• Juridiske emner
• Alkohollære
• Medikamenter og narkotika
• Kommunikasjon og konflikthåndtering
• Fysiske, manuelle og administrative tiltak
• Førstehjelp
• Brannvern
• Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
• Risikovurdering
• Beredskapsplaner
• Rapportlære

Dette får du i kurset:
• Tilgang til vår nettbasert undervisning
• Klasseromsundervisning
• Kursmateriell (vi har utviklet vårt eget kurskompendium)
• Alle tre eksamener (ikke konte-eksamen)
• Praksisplass
• Lett servering under kursdagene.

Etter endt utdanning:
Når du er ferdig utdannet så kan du begynne å jobbe med det meste innen vaktvirksomhet, fra profesjonell vakt på arrangement til arbeid som mobil-vekter i et selskap. Mulighetene er mange, og jo flere kurs du tar, jo mer aktuell er du for en arbeidsgiver. Sikkerhetsakademiet tilbyr flere sikkerhetskurs etter endt utdanning.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Krav til forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Vis flere tilsvarende kurs: