Veiledningsgruppe (1 år)Kursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nydalen Kunstskole
          Oslo, Nydalen
Kursadresse: Gjerdrumsvei 17, 0484 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Fredager, kl 13:00 - 16:00
Varighet: 10 dager over 1 år
Pris: 6.900

Vi tilbyr veiledningsgruppe over 1 år. Deltagerne i Veiledningsgruppen får hjelp til å videreutvikle sitt kunstneriske potensial og til å se med profesjonelle øyne på det arbeidet som den enkelte gjør i sitt eget atelier.

Innhold:
I veiledningsgruppen er fokuset store gjennomganger med samtaler om det kunstneriske og rundt den enkeltes kunstprosjekt. Lærer blir i denne sammenhengen en coach og støttespiller til å løfte det kunstneriske mot et enda mer profesjonelt nivå. Samspillet med de andre deltagerne i gruppen er vesentlig, og lærer vil derfor legge opp gjennomgangene på en slik måte at alle deltar engasjert i de andres prosjekter og gjennom dette lærer mer om kunst. Dette er også ment som et miljøutviklingsprosjekt der deltagerne seg i mellom utvikler en forståelse for de andres kunstprosjekt og mulighet til å skape utstillingsgrupper ut fra dette.

Lærer: Heidi Øiseth

Målgruppe for kurset

Opptakskravet er at du har tatt Billedkunstutdannelsen og Personlig Kunstutvikling, eller at du har har tilsvarende utdanning fra annen skole.

Antall:
• Maksimalt 10 deltakere i gruppen