Veilederutdanning relasjoner med barn - konflikthåndtering - nettKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Pris: 32.000
Neste kurs: 22.08.2022 | Vis alle kursdatoer

Veilederutdannelse relasjoner med barn. Med fokus på kommunikasjon, konflikthåndtering, relasjoner, medvirkning og læring. For deg som vil bli ekstra god på relasjoner med barn, i familie, barnehage, skole mm. Og kunne veilede andre, foreldre og ansatte.

Du har nå mulighet til å delta på vår utdannelse i kommunikasjon og konflikthåndtering. Vi fokuserer på voksen-barn relasjoner og gir deg en grundig teoretisk og praktisk innføring i kommunikasjon, relasjonsbygging og konflikthåndtering. Du vil lære praksisnære modeller for å observere, forstå, og handle på en konstruktiv måte i forkant av, under og etter konfliktsituasjoner. Utdannelsen er også en veilederutdannelse med fokus på veiledning av foreldre og voksne som jobber med barn.


Utdannelsen har 2 hovedfokus:

Hovedfokus 1 - Øke egen praktisk kompetanse:
Det første fokuset er å heve deltagernes praktiske kompetanse i forhold til relasjonsbygging, kommunikasjon og konflikthåndtering. Målet er at du selv opplever vesentlig økt mestring og trygghet på din egen evne til å håndtere en lang rekke ulike konfliktsituasjoner som typisk oppstår i voksen / barn relasjoner.

Hovedfokus 2 - Veilederkompetanse:
Det andre hovedfokuset er å utvikle deltagernes evne til å øke andres kompetanse gjennom observasjon, veiledning og undervisning. Det er i utdannelsen mulighet til å ta opp konkrete caser du jobber med, og vi øver på veiledning og undervisning. Du får også tilgang til en rekke øvelser, refleksjon og observasjonsskjema som effektivt hjelper deg å hjelpe andre.

Program for utdannelsen:
• Samling 1. PLS samreguleringsmodellen. Det praktiske grunnlaget
• Samling 2. Selvregulering og samregulering
• Samling 3. Dialog og samtale med barn
• Samling 4. Spesielt krevende og vanskelige konflikter
• Samling 5. Konflikter mellom barn
• Samling 6. Oversikt og integrering

Kursmanualer og veiledningsverktøy:
Utdannelsen gir de som er kvalifiserte til det mulighet til å veilede foreldre, ansatte i barnehager ol. med utgangspunkt i våre modeller, PLS samreguleringsmodellen, kursmateriell, øvelser mm. Du får blant annet tilgang til å bruke presentasjonen fra vårt kurs om kommunikasjon og konflikthåndtering for foreldre og de som jobber med barn, og PLS samreguleringsmodellen.

Kursmateriellet kan brukes internt i egen barnehage, skole, institusjon el. Ved bruk utover dette må det gjøres egen avtale om dette og man må være faglig kvalifisert. Det er også utviklet kursmateriell tilpasset personalgrupper i barnhage og i skole, og om tilgrensende temaer, som tilknytning, konflikter mellom barn, dialog med barn, læringsmotivasjon, lek, språkutvikling mm. Du får også tilgang til dette kursmaterialet.

Omfang:
Utdannelsen går over 12 dager, fordelt på 6 samlinger. I tillegg er det nødvendig med egen praksis mellom hver samling.

Målgruppe for kurset:
Alle som jobber med barn i barnehage, skole, institusjoner, barnevern eller lignende, eller selv har barn.