Veileder for mindre reiselivsbedrifterKursarrangør: Spiria
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 1 år
Pris: Fra 3.760

Veilederen tar for seg driftsmessige forhold og utfordringer for bygdeturismeverter. Tema er bl.a. driftsrutiner, markedskunnskap og markedsføring, salg/booking, service/vertskapsrollen, kvalitetssikring og økonomi. Kjøp kurset og du kan få tilgang i dag!

Her får du kunnskap og verktøy til å analysere egen bedrift, som kan legge et godt grunnlag for den videre drift og eventuelt videreutvikling av bedriften.

Kursledere:
Norsk Turistutvikling AS (NTU) har utviklet veilederen. NTU ble etablert i 1992 i Lillehammer, og har bred erfaring og kompetanse innen rådgivning og reiseliv i Norge. Se norskturistutvikling.no .Kursledere er Torhild Jørgensen Solbakken og Anne Anmarkrud Lier fra NTU

Kursbeskrivelse:
I tillegg til veiledning i ulike deler av driften, får du også maler i word og exel, som du kan benytte i egen virksomhet. Word-dokumenterer har maler som kan benyttes i planlegging, markedsplanlegging, i driftsrutiner, i informasjon mv. I regnearkene er det lagt inn formler for beregning, så det er bare å legge inn egne tall. Her kan du kalkulere priser og budsjettere. Nå kan du få god oversikt over virksomhetens økonomi, hva du tjener penger på eller ikke, samt kunne spørre regnskapsfører eller samarbeide med regnskapsfører for å få en bedre oversikt over økonomien i virksomheten.

For å kunne benytte maler og verktøy i word eller excel, må du ha disse programmene. Malene/dokumentene kan du laste ned på egen data og benytte så lenge du vil.

Veilederen inneholder:
• Hvordan står det til med bedriften?
• Hvordan er markedssituasjonen for bedriften?
• Ressurskartlegging - med fokus på muligheter
• Produktutvikling gir konkurransefortrinn
• Markedsføring er en god investering
• Lønnsomhet gir større handlefrihet
• Gode driftsrutiner bidrar til øke kvaliteten
• Kvalitet sikrer framtida
• Vertskapet - det viktigste ved produktet
• Matopplevelsen
• Aktiviteter og opplevelser - en viktig del av totalopplevelsen
• Det er viktig å bo godt når en er på reise

Læremidler som inngår i kursprisen:
Nettsider med teori, veiledning, eksempler, linker til andre nyttige nettsteder mv og maler i word og excel som du kan laste ned på egen data og benyttes i driften som f.eks. markedsplan, kalkulering av priser, budsjettoppsett mv., samt enkle oppgaver.

Målgruppe:
Målgruppen for kurset er drivere av en eller annen form for bygdeturisme, gjennom bruk av ledig bygningsmasse til overnatting, servering, aktiviteter og opplevelser mv. Kurset er i hovedsak beregnet på virksomheter som allerede har drevet en stund og dermed har en del driftserfaring, men også nyetablere vil ha god nytte av kurset.

Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle, men noe driftserfaring er en fordel.

Karakterer og kursbevis:
For å få kursbevis kreves at du har gått igjennom alle kapitlene.