Våtrom - Grunnmodul + modul A utførelse / oppdatering modul AKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Ålesund
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 samlinger
Pris: 8.250

Norsk Fagutdanning er Norges største leverandør av våtromssertifisering. Vi arrangerer kurs i Byggebransjens våtromsnorm over hele landet. Meget erfarne og dyktige instruktører som til en hver tid er oppdatert på det faglige. Vi kjører grunnmodul, Modul-A og Modul-B

Grunnmodul
Det er ingen opptakskrav for å delta på Grunnmodul, som alene ikke gir våtromssertifikat etter Byggebransjens våtromsnorm. Man må avlegge eksamen i Modul-A for å få utløst sertifikat.

Målgruppe
Alle som gjør en jobb på bad, vaskerom og våtrom. F.eks. tømrere, flisleggere, membranleggere, prosjekterende, takstpersonell, betongarbeidere, murere, blikkenslagere, ingeniører, arkitekter mv.

Krav til våtromskurset Modul-A
Kandidaten må ha svenne-/fagbrev eller dokumentere 5 års relevant praksis i det faget du ønsker å ta våtroms-sertifikat i. Lærlinger kan delta på våtromskurset og ta våtromssertifikatet når de har mindre enn 6 måneder igjen av den totale læretiden.

Gyldighetsperoide for Modul-A
Våtromssertifkatet fra FFV har en gyldighetsperiode på 5 år.

Tilgjengelige moduler er:
A1 - Betong/Mur
A2 - Maling/Tapet/Taktekking
A3 - Rørlegger
A4 - Elektro
A5 - Tømrer/Blikkenslager

Gjennomføring
Grunnmodul våtrom er på totalt 25 timer. Kurset gjennomføres som et to-dagers kurs, med 8 timer undervisning per dag. Modul-A våtrom er på totalt 8 timer inkludert eksamen på 4 timer og gjennomføres på en dag. Normalt har man 3-4 uker opphold mellom disse modulene.

Hver deltaker skal etter gjennomført grunnmodul og før oppmøte til eksamen på modul-A kurset, løse en prosjektoppgave som ligger vedlagt kursmateriell, utlevert ved oppstart av Grunnmodul. Grunnmodul må være gjennomført før du kan delta på fagmodulene A, B eller C.

Byggebransjens våtromsnorm
Alle må ha tilgang til BVN på nett når de går på kurs. Kursdeltagerne må selv skaffe seg denne tilgangen i god tid før kurset starter ved å kontakte SINTEF Byggforsk. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) kan du bestille ved å klikke her.

Godkjent våtromsbedrift?
For at en bedrift skal kunne søke om å bli Godkjent våtromsbedrift, må bedriften benytte faglig leder og sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.

Faglig leder må ha gjennomført minimum Grunnmodul og Modul-B eller C i Byggebransjens våtromsnorm.

Målgruppe for kurset

Alle som gjør en jobb på bad, vaskerom og våtrom. F.eks. tømrere, flisleggere, membranleggere, prosjekterende, takstpersonell, betongarbeidere, murere, blikkenslagere, ingeniører, arkitekter mv.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer eventuelt kursmateriale (ikke våtromsnormen), dette kan bli distribuert elektronisk før kursstart eller som papirutgave på selve kurset.
Pris inkluderer også enkel lunsj, kursbevis, sertifikat og kaffe / te.

Eksamen / sertifisering

Man er avhengig av å ha tilgang til Byggebransjens våtromsnorm under prosjektoppgaven og eksamen. Denne får man fra 01.07.2016 kun i nettutgave, og ikke lengre i bokform. Dette MÅ bestilles før kursstart, og deltakeren må selv besørge dette.

Nytt Våtroms-sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs blir utstedt etter kurset er gjennomført og faktura betalt.

Vis flere tilsvarende kurs: