Våtrom -Modul B og oppdatering ledelse av prosjektering utførelseKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Kurset skal gi personer og bedrifter som prosjekterer eller har den faglige ledelsen og kontroll av våtromsarbeider en god forståelse for våtromsproblematikken i våtrom og hva en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder.

Innledning:
• Modul B kurset har et omfang på 16 timer (2 dager), inkl. en prosjektoppgave som gjennomføres som gruppearbeid.
• Elektronisk eksamen etter kurset
• Forutsetter gjennomført grunnmodul (se forkunnskaper)
• Bedrifter med sertifisert Prosjektleder kan søke FFV om å bli godkjent våtromsbedrift

Etter gjennomført modul B, skal du kunne:
• Redegjøre for alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse av sikre våtrom i både nye og eksisterende bygninger.
• Koordinere all nødvendig prosjektering og detaljprosjektering
• Koordinere de utførende
• Ivareta nødvendig kontakt mot myndigheter, oppdragsgiver og øvrige aktører
• Tilrettelegge og koordinere ks- og hms-systemer for tiltakene

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som et komplett våtromsprosjekt, med alle faser fra befaring, tilbud til uavhengig kontroll og overlevering:
• Befaring hos kunde
• Tilstandsvurdering av våtrommet
• Tilbudsfasen
• Planleggingsfasen
• Prosjekteringsfasen m/egenkontroll
• Materialvalg
• Materialspesifikasjoner og dokumentasjon
• Kontrakt og kontraktsformularer
• Utførelsesfasen
• Sluttkontroll
• FDV - Dokumentasjon for våtrom
• Overlevering til kunde
• Fakturering
• Regnskap- og evaluering av prosjektet

Hvordan lykkes med prosjektet:
• Samarbeid
• Kompetanse
• Planlegging
• Standardisering
• Kontroll
• Dokumentasjon

Hvordan lykkes som projektleder:
• Flerfaglig og tverrfaglig forståelse - snakke samme språk
• Flerfaglig kompetanse - Løsningsvalg, samhørighet, fremdrift
• God planlegging - Ingen overraskelser, alle vet
• Gode rutiner - Slik gjør vi det her - hver gang
• Skape trivsel - "Nu går alt så meget bedre"

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Alle som ønsker våtroms-sertifikat innen prosjektering / faglig ledelse i forbindelse med våtromsentrepriser.

Forkunnskaper:
Gjennomført Grunnmodul Våtrom og i tillegg ett av punktene under:
• Personer med teknisk utdannelse som ingeniør, sivilingeniør eller sivilarkitekt.
• Personer med teknisk fagskole eller mesterbrev.
• Personer med fag-/ svennebrev og minimum 4 års relevant praksis innen prosjektering og / eller ledelse av byggeprosjekter, kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV (Fagrådet for våtrom).

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursperm (Ikke byggebransjens våtromsnorm), våtromssertifikat og kursbevis.

Eksamen / sertifisering

Man er avhengig av å ha tilgang til Byggebransjens våtromsnorm under eksamen. Denne får man fra 01.07.2016 kun i nettutgave, og ikke lengre i bokform. Dette MÅ bestilles før kursstart, og deltakeren må selv besørge dette.

Vis flere tilsvarende kurs: