Varme arbeider kursSted: Hele landet
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr Varme arbeider kurs. Det ligger et felles ansvar på oppdragsgiver, arbeidsgiver og arbeidstaker å sørge for at den som skal utføre varme arbeider god og grundig opplæring og gyldig sertifikat. Et varme arbeider kurs sikrer grunnleggende brann og sikkerhetsfaglig kompetanse.

Innhold:
Forsikringsselskapene stiller nå krav til gyldig sertifikat ved utførelse av varme arbeider kurs. Kravet står oppført i sikkerhetsforskriftene og gjelder både bedriftens faste ansatte og innleid arbeidskraft.

Myndighetene har satt krav til utførelse av varme arbeider. Disse er nedfelt iblant annet arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Lovene beskriver på en overordnet måte hvordan man skal forholde seg til risikofylt arbeid, og pålegger blant annet brannforebyggende tiltak og krav til internkontroll. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, oppvarming og sveise-, skjære-, lodde eller slipeutstyr på arbeidsplassen.

Målsetting med varme arbeider kurset:
Etter et varme arbeider kurs skal deltakeren ha fått tilstrekkelig kunnskap for å kunne utføre varme arbeider på en forsvarlig måte. Kurset inneholder først en forelesnings del og avsluttes med en praktisk slokkeøvelse og oppsummerende teoretisk prøve. Varme arbeider kurs arrangeres primært i vårt kurssenter, men kan også hvis alle krav tilfredsstilles, gjennomføres hos kunde. Kontakt vårt kurssenter for nærmere avtale.

Vårt varme arbeider kurs innhold og krav:
Kurset har en varighet på minst 7,5 timer som inkluderer teori, slokkeøvelser og en avsluttende eksamen.

• Antall kursdeltakere skal ikke gå over 25 personer
• Inkluderer mat og drikke ved bruk av vårt kurssenter
• Hver deltaker av kurset blir tildelt en lærebok som de også får beholde
• Hver deltaker skal utføre en slokkeøvelse med håndslokker
• Hver kursdeltaker skal gjennomføre og bestå eksamen

Teoridel:
• ansvar, lover og forskrifter
• brannteori og risiko
• brannforebyggende tiltak
• sikkerhetsregler

Praktisk del:
• praktisk slokkeøvelse og brannøvelse

Eksamen:
• avsluttende prøve

Informasjon om eksamen:
• Hver deltaker får 45 minutter på å fullføre eksamen
• Godkjent lærebok er tillatt hjelpemiddel under eksamen

Slokkeøvelse:
• Gjennomføring av slokkeøvelse ved sertifiseringskurset er et krav
• Om deltaker har gjennomført slokkeøvelse i løpet av de siste to årene før kurset, kan de slippe gjennomføring av slokkeøvelse på nytt. Ved disse tilfeller skal det foreligge en skriftlig dokumentasjon.

Et varme arbeiderkurs hos IK Brann & Sikring dekker forsikringsselskapenes krav til opplæring. Bevis etter endt varme arbeider kurs utstedes av Norsk Brannvernforening NBF med en varighet på 5 år. Sertifikatet er gyldig i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Kursmateriale:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter

Vis flere tilsvarende kurs: