Varig atferdsendring hos barn krever atferdsendring hos voksneKursarrangør: BRO AOF
Sted: Møre og Romsdal, Ålesund
Møre og Romsdal
Kursadresse: Nedre Strandgate 25-27, 6004 Ålesund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Vi tilbyr kurs om atferdsvansker hos barn og ungdom - med vekt på den voksnes rolle i relasjonen. Atferdsproblematikk er en kilde til stadige utfordringer i skolen. Tema for dette kurset er atferdsvansker hos barn og unge, med vekt på de voksnes rolle i relasjonen.

Kursinnhold:
Kursholder gir en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad, og beskriver konkrete verktøy til bruk i hverdagen. Kurset inneholder mange eksempler som det er lett å kjenne seg igjen i. Kursinnholdet bygger på metoder som allerede er i bruk i barne- og ungdomspsykiatri, Bufetat, PP-tjeneste, barnevern og helsestasjon. Kursavgiften inkluderer lunsj.

Agenda:
• Forklare begreper og teoretisk bakgrunn
• Atferdsvansker hos barn og unge - begrepsavklaring, diagnoser og normalatferd
• Hvordan forstår vi atferdsvansker
• Litt om systemteori og evidensbaserte metoder
• Kartlegging av atferd
• Analyse av atferdsproblemer - systemanalyse som basis for alle tiltak
• Fra analyse til tiltak - Fokus på hva bevisste voksne kan bidra med
• Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning
• Bevisste voksne - relasjon mellom voksne og barn
• Hvordan kartlegge "Varme og Kontroll"
• Positivt fokus - så enkelt i teorien og så vanskelig i praksis
• Bevisst bruk av positive tilbakemeldinger

Målgruppe:
Dette kurset passet for lærere og skoleansatte på trinn 4 - 13

Kursholder: Hanne Holland

Hanne Holland er Cand.paed.spec. med embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, med vekt på emosjonelle og sosiale vansker. Hanne er også utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i kognitiv terapi. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn og unge på ulike arenaer: som barnehage, spesialskole, PP-tjeneste, fra Bufetat, som MST-terapeut og fra oppdrag for kommunalt barnevern. Hanne har gjennom flere år holdt kurs for ulike personalgrupper i flere kommuner, hun har forelest ved Universitetet i Sørøst-Norge og undervist ved Folkeuniversitetet Sør-Øst. Hanne Holland har skrevet boken Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne.