Vannbårne varmeanlegg: Drift og vedlikeholdKursarrangør: Kompa AS
Sted: Hele landet, Hos bedriften eller som webinar
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 3 timer
Pris: 2300

Dette er et innføringskurs i vannbårne varmeanlegg for byggdriftere, rørleggere, rådgivere og serviceteknikere.

Dette er et innføringskurs i vannbårne varmeanlegg for byggdriftere, rørleggere, rådgivere og serviceteknikere. Etter endt kurs skal man ha fått en grunnleggende forståelse av hva et vannbårent varmeanlegg er.

Typiske vedlikeholdsbehov gjennomgås, herunder feilsøking og typiske symptomer på feil og tolking av disse. Det gis også en innføring i optimalisering av varmeanlegg slik at temperaturreguleringen fungerer best mulig og at brukerne er fornøyde og oppnår mest mulig driftsbetingelser og energibesparelser.