VGS: Norge - en liten åpen økonomi i en urolig verdenKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Norge er en liten åpen økonomi, som er sterkt avhengig av europeisk og global økonomisk utvikling og samarbeid. Vi er en del av det liberale vestlige økonomiske systemet som er bygget opp etter annen verdenskrig.

Innhold:
Et system som har bidratt til historisk høy økonomisk vekst og velstand for store deler av verden. Stadig større økonomiske forskjeller innen land, framveksten av Kina som økonomisk stormakt, valget av Donald Trump som amerikansk president, handelskriger, populisme, klimautfordringer, Brexit og annen anti-EU uro er uttrykk for at det etablerte økonomiske systemet nå utfordres. Hvilke konsekvenser får dette for f. eks bærekraftig utvikling? Hva må til for at et land skal ha en bærekraftig totalpolitikk, der økonomi, velferd og miljø balanseres for å støtte opp om et lands samlede bærekraft?

I kurset ser vi på hvordan det europeiske og globale økonomiske systemet fungerer og er under endring. Vi drøfter velferdsstaten, Norges politiske handlingsrom og utenriksøkonomiske relasjoner, herunder EØS-avtalen, EU, WTO, IMF, OPEC m.m., og ser på hvordan endringene virker inn på økonomi, miljø og sosiale forhold lokalt, regionalt og globalt.

Kursholder: Ole Gunnar Austvik

Er professor ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer, og har arbeidet særlig med politisk økonomi, energipolitikk og europeisk integrasjon. Har jobbet ved bl.a. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå, og er utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School, USA.