VGS: Hvordan vurdere uten prøverKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nordland, Bodø
Nordland
Kursadresse: Prinsens gate 115, 8005 Bodø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Vi tilbyr kurs om hvordan vurdere uten prøver. Målsettingen er at du på denne kursdagen skal få testet ut mange forskjellige didaktiske metoder, og sitte igjen med tre - fire nye verktøy som du kan ta i bruk allerede neste dag i din lærerhverdag.

Innhold:
Kurset er rettet spesielt mot samfunnsfagene og språkfagene på videregående, og går rett inn i det som vektlegges i forbindelse med fagfornyelsen i videregående frem mot 2020: Fokus på de store spørsmål, å lære seg å lære, tverrfaglighet, elevrelevans og dybdelæring. Vi skal se på fagartikler og prosesskriving, presentasjoner og hverandrevurdering gjennom bruk av videoverktøy. Vi ser også på nye muligheter for elevmedvirkning gjennom digitale hjelpemidler som peardeck og quizlet, med mer.

Prøver er praktisk! Kjapt unnagjort, likt for alle, små juksemuligheter, og så er man videre i pensum allerede neste dag! Men lærer skolens hovedpersoner, altså elevene, noe av prøver? Gjenspeiler prøver den virkeligheten som finnes utenfor skolen? Er det andre vurderingsformer som kan fortelle oss mer om hvordan elevene er til å samarbeide, undres, finne nytt materiale, å være kreative?

På dette kurset skal vi utforske alternativer til prøver, og samtidig se på noen av de mange mulighetene som den nye teknologien gir oss når det gjelder:
• Dybdelæring
• Vurdering for læring
• Varierte vurderingsformer

Kursholder: Nils Håkon Nordberg

Jobber som lektor ved Drammen videregående skole, og har 15 års erfaring i skolen. Har også bakgrunn som journalist, forfatter, forlagsredaktør og brettspillutvikler. Egne fag er først og fremst engelsk og historie, og det brukes eksempler herfra. Tok master i IKT-støttet læring ved Oslo Met i 2015, med fokus på vurdering for læring. Har jobbet prøveløst de siste fire årene, etter å ha innsett at egne tilbakemeldinger etter prøver ikke var nyttige for elevene frem mot neste prøve.