VFX - Visuelle effekter - nettstudieKursarrangør: Noroff Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (120 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 år
Pris: 38.000 pr semester
Neste kurs: 17.08.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettstudie i VFX - Visuelle effekter. Jobb med spektakulære visuelle effekter i film, spill og virtuell virkelighet. Utdanningen forbereder deg til en karriere innen fremtidens digitale medier på tvers av bransjer.

Forbereder deg til jobb:
Studiet fokuserer på praktisk, teknisk og skapende kompetanse relatert til et aktivt utøvende yrkesliv i bransjen. Undervisningen starter på grunnleggende nivå, og det er ikke behov for spesialisert utdanning utover det formelle opptakskravet. Etter endt utdanning har hver enkel student bygget seg en sterk portefølje. Målet med kurset er at du skal kunne gå rett i jobb som VFX-artist, etter å ha fått et tydelig innblikk i bransjen gjennom studiet.

Visuell komposisjon og compositing:
Profesjonelt arbeid med visuelle effekter krever et godt øye for visuell komposisjon. Studiet starter med å bygge ferdigheter innen visuell forståelse. Videre får studentene innføring i 3D-verktøy, modellering, skulpturering, teksturering, 3D-lyssetting og rendering. Deretter får du en innføring i animasjon, for å kunne skape troverdige bevegelser. Compositing fokuserer på teknikker for sammensetning av elementer til en helhetlige visuelle komposisjoner.

Studentene får kunnskap om lagdeling, maskering og fargerom, slik at det ferdige sluttprodukter fremstår som en sømløs helhet. Studentene introduseres for filmteknikk, fotografi, bruk av greenscreen og kameratekniske funksjoner, slik at du som VFX-spesialist kan gi føringer under en filminnspilling for å oppnå best mulig grunnmateriell.

Troverdige gjengivelser:
Studentene får innføring i matte og rotoscoping og hvordan disse brukes i VFX-sammenheng. I ferdigstillingsprosessen må filmmateriellet renses for uønskede og forstyrrende elementene gjennom retusjering. Ved bruk av effektanimasjon og simulering lærer du å gi en troverdig gjengivelse av naturlige fenomener. Studentene lærer å lage partikkelsystemer, strukturer, stoff, væsker, crowd-simulering og andre dynamiske elementer.

Mattepaints tar for seg gjengivelse av imaginære- og eksisterende omgivelser, objekter, karakterer og naturfenomener. Hensikten med studiet er at du skal kunne gå rett i jobb som VFX-artist. Studentene får derfor et dypere innblikk i hvordan VFX-bransjen fungerer. Flere av våre studenter vil også starte egne selskaper etter endt utdanning, og her står utøvende entreprenørskap innen fagfeltet sentralt.

Innhold:

Emner første studieår:
• Visuell komposisjon 1
• 3D-design
• Animasjon
• Compositing 1
• Klipp og etterarbeid
• Filmfototeknikk og datahåndtering
• Matchmoving og tracking
• Matte og Rotoscoping
• Retusjering
• Compositing 2
• Prosjekteksamen 1

Emner andre studieår:
• Visuell komposisjon 2
• Effektanimasjon og simulering
• Compositing 3
• Semesteroppgave
• Bransjekunnskap
• Prosjekteksamen 2
• Portefølje

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettstudie i VFX - Visuelle effekter

Opptakskrav:
• Generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev
• Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse

Undervisningsspråk:
Studiet holdes på Engelsk

Lånekassen:
Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.