VA-Praksiskurs for ingeniører / saksbehandlereKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Molde
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 8.500

Er du ingeniør og jobber i VA-bransjen, eller ønsker mer praktisk lærdom innenfor VA og ADK1? Da er dette praksis kurset nyttig for deg. Velegnet kurs for de som skal utføre kontroll i hht PBL. Vi kommer med vår ADK1-bil fullastet med VA-utstyr.

Praksisen vil foregå i ett provisorisk grøfteanlegg med praktiske oppgaver som kum-montering, rørlegging, tetthetsprøving, montere armatur og anboring m.v. Det vil også være noe teoretisk opplæring i forkant og i etterkant av selve praksisen.

Målgruppe for kurset

Har du lite eller ingen erfaring innenfor praktisk vann & avløp rørlegging, og ønsker å få litt mer forståelse og praktisk opplæring omkring dette? Da er dette kurset absolutt noe for deg, om du er ingeniør, saksbehandler i en kommune eller rett og slett ønsker å begynne å lære seg noe nytt.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper