Utenlandsk arbeidskraft - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 7 timer
Pris: 3.500

For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlandsforhold. Med dette kurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på.

Kurset setter metoden i sentrum, og har en «trinn for trinn» tilnærming. Vi tar for oss de viktigste reglene en må forholde seg til når en utenlandsk ansatt, næringsdrivende eller selskap arbeider eller driver virksomhet i Norge.

Vi går igjennom skatt og skattefradrag ved lønnsarbeid i Norge og reglene for betaling av trygdeavgift for utenlandske arbeidstakere. Vi gå også gjennom reglene for emigrasjon og arbeidsgivers plikter ved utenlandske arbeidsforhold. Vi ser også på skattereglene for utenlandsk basert næringsvirksomhet i Norge, arbeidsgiveravgift, arbeidsinnleie, skattereglene ved inn- og utflytting av virksomhet og rapporteringsplikt for oppdrag. Vi ser på forholdet mellom internretten og skatteavtalene.

Vi ser avslutningsvis på reglene for fradrag for inngående avgift og når det er krav om utgående avgift i Norge, registreringsplikten, snudd avregning ved fjernlevering av tjenester, bruk av representant samt seneste dommer og uttalelser om temaet.