Universell utforming for servicenæringenKursarrangør: NTNU
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Varighet: To samlinger i Gjøvik
Pris: 9.400
Neste kurs: 16.09.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i universell utforming for servicenæringen. Hvordan hjelpe, tilrettelegge, kommunisere med personer med utfordringer du aldri selv har opplevd? Faget retter seg mot servicenæringen som bl.a. har personer med funksjonsnedsettelser som sine kunder.

Læringsformer og aktiviteter:
Kurset er nettbasert og basert på selvstudier, med unntak av to samlinger.
Det er til sammen 10 temaer, hvor hvert tema avsluttes med en flervalgstest. Man går videre til neste tema når flervalgstesten er bestått.

Første samling er en oppstart av kurset, der vi går gjennom kursets oppbygging, hvordan man besvarer flervalgstestene, beskrivelser av kravene til prosjektoppgave. Samlingen skjer i Oslo, og det er obligatorisk oppmøte. Andre samling gjennomføres i uu-laboratoriet og består av gjennomføring av oppgaver sammen med personer med funksjonsnedsettelser. Det er obligatorisk oppmøte.

Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført faget, skal deltakeren:
• kunne nasjonalt og internasjonalt lovverk,
• kunne gjøre etiske betraktninger i konkrete situasjoner,
• kunne gjøre behovsvurderinger generelt og i konkrete situasjoner,
• ha kjennskap til ulike former for funksjonsnedsettelser,
• kunne gjennomføre tilrettelegging,
• ha kjennskap til tekniske hjelpemidler,
• kunne kommuniserer med personer med sansetap eller kognitiv svikt
• kunne bistå skader eller evakuering

Målgruppe for kurset:
Alle som arbeider i servicenæring der man har ansvar for ivaretagelse av personer med nedsatt funksjonsevne.

Eksamen/sertifisering:
Selvvalgt prosjektoppgave som utføres i gruppe.

Forutsetningen for å få gå opp til eksamen er beståtte flervalgstester samt bestått prosjektoppgave. Flervalgstestene må ha minimum 60% korrekte svar for å kunne bli bestått. Samtlige flervalgstester må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Prosjektoppgaven har karakterskalaen bestått - ikke bestått.