Universell utforming av uteområder for prosjekterende - OnlineKursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid:
Tirsdag kl 09:00 - 11:30
Pris: 2.000

Vi tilbyr kurs om Digitalt kurs om universell utforming av uteområder (for prosjekterende). Det kan være utfordrende å ha oversikt over hvilke krav som gjelder i ulike type uteområder.

Innhold:
Universell utforming av uteområder. Krav og anbefalinger, som tar opp nettopp dette. I tillegg til oversikt over krav, gis anbefalinger ved opparbeidelse av ulike type uteområder. På kurset illustreres utvalg av krav og anbefalinger med bildeeksempler.

Kursinnhold:
• Hvilke uteområder skal ha universell utforming?
• Hvor stiller byggteknisk forskrift krav til utforming og hvor gjelder Statens vegvesen sine vegnormaler?
• Hva innebærer kravene til universell utforming av uteområder?
• Stiller byggteknisk forskift krav til turveier og snarveier?
• Kan kommuner stille krav til uteområdene?
• Anbefalinger utover minimumskrav.
• Noen relevante eksempler for prosjekterende.

Karen-Anne Noer:
Utdanning:
Karen-Anne Noer er landskapsarkitekt (MNLA) og ble utdannet ved Norges landbrukshøgskole (NMBU) i 1993. Hun tok videreutdanning innen universell utforming i 2009 (Byrom og uteområder, NMBU/NTNU, 10 studiepoeng).

Arbeidserfaring:
Hun har mer enn 15 års erfaring fra Kongsvinger kommune hvor hun arbeidet med arealplanlegging, byutviklingsprosjekter og universell utforming. Før det var hun ansatt i arkitektfirmaet Snøhetta og på Norges Landbrukshøgskole.

Erfaring knyttet til universell utforming:
Arbeidsoppgavene i Universell Utforming AS er knyttet til universell utforming i plan, bygg og uteområder og omfatter rådgivning, utredninger, foredrag, kvalitetssikring og kartlegging av behov for tiltak.

I Kongsvinger kommune var Karen-Anne Noer kommunens kontaktperson innen universell utforming, ledet kommunens ressursgruppe og var koordinator for Funksjonshemmedes råd.

Målgruppe:
Prosjekterende

Sted:
Teams (dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post)