Tyskkurs for bedrifter og organisasjoner - bedriftsinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr språkkurs i tysk for bedrifter og organisasjoner. Målsettingen er å heve språk- og kulturkompetansen til medarbeiderne og sikre at de oppnår et profesjonelt og effektivt jobbspråk, samt en solid kompetanse om kultursensitiv kommunikasjon.

Kursdeltakerne får:
• Nødvendig kunnskap om hvordan de bedre kan kommunisere fagterminologi
• Økte kommunikasjonsferdigheter i konkrete jobbscenarioer
• Økt trygghet og profesjonalitet i muntlig / skriftlig kommunikasjon
• Økte språktekniske ferdigheter, grammatikk, uttale, ordforråd, setningsoppbygning
• Kunnskap om og forståelse for kulturelle nyanseforskjeller i språket, formell / uformell stil og tone
• Økte kultursensitive kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe for kurset

Bedrifter og organisasjoner