Tuning in to kids, foreldrekurs/ veiledningSted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Privatundervisning
Pris: 2.700

Tuning in to Kids er et bevisbasert foreldreprogram som fokuserer på den emosjonelle forbindelsen mellom foreldre og barn. Spesielt lærer programmet foreldre ferdigheter i emosjonell coaching, som er å gjenkjenne, forstå og svare på barns følelser på en akseptabel, støttende måte.

Tuning in to Kids er et bevisbasert foreldreprogram som fokuserer på den emosjonelle forbindelsen mellom foreldre og barn. Spesielt lærer programmet foreldre ferdigheter i emosjonell coaching, som er å gjenkjenne, forstå og svare på barns følelser på en akseptabel, støttende måte. Denne tilnærmingen hjelper barnet til å forstå og håndtere følelsene sine.

Tuning in to Kids ble utviklet av Dr Sophie Havighurst og Ann Harley i Melbourne, Australia, og har blitt evaluert i flere randomiserte kontrollerte studier som har vist at programmet fører til positive resultater, inkludert forbedring av foreldre, foreldre-barn-relasjoner og barns emosjonelle kompetanse og atferd . Programmet har vært spesielt effektivt for barn med emosjonelle og atferdsvansker

Gruppeveiledning (nettkurs) går over 6 dager (og 2 timer per dag).

Individuell veiledning går over 6 dager (1 time per dag), på nett eller hos meg (i Lørenskog). Men da blir det annen pris (se på nettsiden min)

Vis flere tilsvarende kurs: