Trygg mat gjennom risikobasert prøvetaking - TeamsSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 12:00 - 15:00
Varighet: 3 timer
Pris: Ta kontakt

Velkommen til webkurs om risikobasert prøvetaking som er et viktig verktøy for å sikre Trygg mat. Kurset er et samarbeid mellom Eurofins og Lilleborg.

Innhold:
Del 1: (Eurofins) – 45 min
• Grunnleggende mikrobiologi (Forekomst, Vekstvilkår, Etablering, Konsekvens)
• Listeria, E. coli, S. Aureus, Salmonella, B. cereus og C. perfringens

Pause – 10 minutter

Del 2: (Eurofins) – 45 min
• Prøvetakingsplaner – generelt
• Hvorfor prøvetaking? – Lovverk og verifisering
• Etablere risikobaserte prøvetakingsplaner (råvarer, produksjon, praksis, aktuelle farer)
• Prøvetaking – noen metoder (hygienisk og representativ prøvetaking)

Pause – 10 minutter

Del 3: (Lilleborg) – 45 min
• Ved funn av Listeria monocytogene – Hva skjer da?
• Beredskapsplan – avdekke årsaken – sette inn preventive varige tiltak
• Forebyggende arbeid: Vi setter fokus på de viktigste punktene

Del 4: (Eurofins) – 20 minutter
• Helgenomsekvensering – fremtiden?
• Pathotracker

Kursbevis:
Kursbevis oversendes etter gjennomført kurs.