Truckførerkurs, klasse T1 - T5Kursarrangør: Opplæring Vest
Sted: Vest-Agder, Kristiansand
Vest-Agder
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager

Vi tilbyr truckførerkurs for liten truck, klasse T1 - T5. Målsettingen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Teorien på dette kurset dekker klasse T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T20 t.o.m. 10 tonn løftekapasitet.

Kursinnhold:
• Krav til Truckfører
• Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde
• Truckens konstruksjon og virkemåte
• Kontroll- og rapportering
• Stabilitet og godshåndtering
• Bruks- og sikkerhetsbestemmelser

Etter endt opplæring skal kandidaten kunne redegjøre for blant annet:
• Ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
• Grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
• Motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.
• Truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av tilleggsutstyr
• Framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last
• Betydningen av godshåndteringssymboler
Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker truckførerkurs for liten truck, klasse T1 - T5

Forkunnskaper:
• Kandidaten må dokumentere for tidligere gjennomført modul 1.1. Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.


Eksamen/sertifisering:
Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala: bestått / ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.2 - Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.2, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala: bestått / ikke bestått.