Truckfører - forkurs - nettkursKursarrangør: Opplæring Vest
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 48 timer
Pris: 4.546

Vi tilbyr nettkurs i truckfører - forkurs Gi blivende truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av truck. Gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås

Forkunnskap:
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1.1

KLASSE T: 1-2-3-4-5 -20 T.O.M. 10 TONN LØFTEKAPASITET:
T1 = Truck uten permanent førerplass
T2 = Skyvemast og støttebenstrucker
T3 = Svinggaffel og høytløftende plukktruck
T4 = Motvektstruck
T5 = Sidelaster
T20 = Andre typer "trucker" må beskrives

Minimum 20 timer praksis pr. truck-klasse med fadder i bedriften.
Fadderavtale og oppkjøring må avtales med Opplæring Vest / Sertifisert opplæringsvirksomhet.

Hva du vil lære
1. Leksjon 0 1 Velkommen Truckfører
2. Leksjon 0 2 Innledning
3. Leksjon 1 1 Innledning krav til truckfoerer og til sikkerhet truckulykker
4. Leksjon 1 2 Innledning krav til truckfoerer og til sikkerhet truckulykker
5. Leksjon 2 1 Klasse T1 Trucktyper og tilleggsutstyr
6. Leksjon 2 2 Klasse T2 Trucktyper og tilleggsutstyr
7. Leksjon 2 3 Klasse T3 Trucktyper og tilleggsutstyr
8. Leksjon 2 4 KLasse T4 Trucktyper og tilleggsutstyr
9. Leksjon 2 5 Klasse T5 Trucktyper og tilleggsutstyr
10. Leksjon 2 6 KLasse C1 og c2 Trucktyper og tilleggsutstyr
11. Leksjon 2 7 Tillegsutstyr Trucktyper og tilleggsutstyr
12. Leksjon 2 8 Stortrucker Trucktyper og tilleggsutstyr
13. Leksjon 2 9 Oppsummering kapittel 2
14. Leksjon 3 Truckulykker
15. Leksjon 4 1 Truckens konstruksjon og virkemate
16. Leksjon 4 2 el vs forbrenning Truckens konstruksjon og virkemate
17. Leksjon 4 3 kraftoverføring Truckens konstruksjon og virkemate
18. Leksjon 4 4 Batteri Truckens konstruksjon og virkemate
19. Leksjon 4 5 Hydraulikk Truckens konstruksjon og virkemate
20. Leksjon 4 6 instrument og navn panel Truckens konstruksjon og virkemate
21. Leksjon 4 7 Oppsummering video
22. Leksjon 5 Kontroll rapportering lovgrunnlag
23. Leksjon 6 1 krefter Stabilitet
24. Leksjon 6 2 tyngdepunkavstand Stabilitet
25. Leksjon 6 3 løftediagram
26. Leksjon 6 4 understøtteflate Stabilitet
27. Leksjon 6 5 bakke og helling Stabilitet
28. Leksjon 6 6 maskinskilt og ærklering Stabilitet
29. Leksjon 6 7 Oppsummering
30. Leksjon 7 1 lastberer Last- godshandtering
31. Leksjon 7 2 Handtering av gods Last- godshandtering
32. Leksjon 7 3 Stablingsmetoder Last- godshandtering
33. Leksjon 7 4 stabling i reol med truck Last- godshandtering
34. Leksjon 7 5 lasting av bil Last- godshandtering
35. Leksjon 7 5 2 truck med henger Last- godshandtering
36. Leksjon 7 6 Oppsummering gods handtering
37. Leksjon 8 Bruks- og sikkerhetsbestemmelser

Dette kurset inkluderer
- 37 deltemaer
- 37 videoer
- 142 oppgaver
- Slutt eksamen
- Kursbevis ved gjennomføring