Tross det blanke arket!Kursarrangør: Rasma Preiss Haidri
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 3 timer

Skrivekurs for deg som... * vil skrive, men frykter at du ikke får det til, er ikke skoleflink nok * trenger inspirasjon, motivasjon, hjelp rydding plass til skriving i hverdagen * vil skrive autentisk, personlig, og litterære tekster * ønsker å ta din skriving i en ny retning

Jeg bruker ulike metoder for å lage samspill mellom kreativitet, språk, fantasi, og personlige erindringer og erfaringer. Vi genererer nye, ferske tekster i en trygg, fortrolig og givende atmosfære. Taushetsplikt står sentralt og høytlesing av tekster er alltid frivillig.

Kursene er tilpasset både ny og erfarne forfattere.

Kurset er basert på AWA (Amherst Writers Association)-metode og filosofi: Vi er alle kreative mennnesker; alle kan skrive uansett akademisk og sosioøkonomisk bakgrunn; kursleder og kursdeltakere er respektert på lik linje; jeg som kursleder står sammen med kursdeltakere foran det blanke arket før vi skriver oss innover til vårt innerste skriverom, der noe ubeskrivelig vakkert og magisk kan skje.

Kun oppmuntrende tilbakemeldinger gis på det som er positivt og sterkt i en tekst, med fokus på litterære virkemidler: bildespråk, ordbruk, struktur, rytme osv.

Kun teksten diskuteres, aldri tekstforfatteren.

Hver tekst som skrives i kurset betraktes som fiksjon, et litterært verk, ikke som tekstforfatterens selvopplevde erfaringer, meninger og personlige liv. Med å holde fokus på teksten som litteratur, blir forfatteren fri til å skrive uhemmet med en personlig, autentisk, ærlig stemme. Vi blir flinkere til både å skrive og tolke litterære tekster.

Kurset holdes både nettbasert og i Bergen og omegn.
Ta kontakt for melde interesse!

Kursmateriell:
Ta med egne skrivesaker, mange blanke ark!

Uttalelse fra kursdeltakere i Bodø:

"Kurset gikk over alt forventning... jeg lærte mer om skriving på en ettermiddag enn jeg visste var mulig."

"Jeg fikk mer tro på meg selv."

"Jeg forstår nå hvordan komme i gang med en skrivevane."