Trevirke - skogen og trekvalitet - nettkursKursarrangør: SMB Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 45 minutter
Pris: 450

Vi tilbyr nettkurs i trevirke - skogen og trekvalitet. Kurset tar for seg løst og fast om trekvalitet og sortering, uten å dykke langt ned i vitenskapen.

Ønsker du å vite mer om hvordan trevirket blir påvirket av vekstvilkårene i skogen?
• Hvordan kan trevirket sorteres slik at egenskapene blir best mulig?
• Hvorfor oppstår det spenninger og skjevheter i materialene?
• Hvordan påvirker treets alder og vekstvilkår styrkeegenskaper og holdbarhet mot fukt?

Målsetting
Vi håper at kurset kan bidra til at god kvalitet og sorteringer etterspørres i større grad.
Opplæringskontor og skoler

Innhold
• Vekstvilkår – hva som påvirker trekvaliteten
• Holdbarhet – hva som kjennetegner trevirke med god holdbarhet
• Styrke – hva som påvirker treets styrkeegenskaper
• Skogen og klimaet

Målgruppe for kurset

De som er interessert i trevirke som byggemateriale.

Kursspråk:
• Kurset holdes på Norsk