Treskjæring - Akantus / TegningSted: Senter for bygdekultur, Stiftelsen Handverksskolen, Hjerleid
          Oppland, Dovre
Kursadresse: Jøndalsvegen 3b, 2662 Dovre (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 dager
Pris: 6.200

Vi tilbyr kurs i Treskjæring - Akantus / Tegning. Kurset gjer ei innføring i treskjering, akantus og har hovedfokus på teikning av akantus. I laupet av dette kurset får du ei kort innføring i treskjering, du må øve vidare for å meistre kunsten og halde han ved like.

Innhald:
Innføring i teikning av akantus samt treskjerarteknikkar, fullføre eit produkt. Dykk får emne til ei fjøl, og kan kjøpe eit emne til om de ynskjer det. Målsetting med kursa er å gje ein innføring i treskjerar-teknikken samt å tekne eiga emne.

Undervisningsmetode:
Vi har fåe deltakarar på kurset, maks 8, dette gjer at kvar enkelt deltakar får god oppfølging gjennom heile dagen og at alle får god tid til å øve seg sjølve.

Instruktør:
Instruktør på kurset har lang erfaring frå å drive opplæring i treskjering og arbeider som faglærar hjå Handverksskolen. Instruktør er Even Nævdal Hansen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Treskjæring - Akantus / Tegning

Nivå:
• Kurset er eigna dei som er litt øvde, men òg for nybyrjarar

Kursmateriell

Du treng ikkje nokre læremiddel. De får låne treskjerarjern og evt anna de treng til kurset. Johan Amruds bok «Treskjæring» er ein god bok for dei som vil ha tilgang på fleire mønster.