Traumer relasjonelt stress og barns utvikling - nettkursKursarrangør: Famlab
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Mandag, kl 20.30 – 22
Varighet: 1 kveld
Pris: 1.490
Neste kurs: 08.06.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs om traumer relasjonelt stress og barns utvikling. I dette nettkurset får du 2 foredrag på video og 1 live samling hvor du kan stille spørsmål og få veiledning på konkrete situasjoner du opplever. Du deltar fra jobben eller hjemme hos deg selv, fra din datamaskin, ipad, telefon el.

Innhold:
I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling. Vi ser spesielt på betydningen stress og traumer har for utviklingen av barnets hjerne, og barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning. Vi ser også på betydningen av voksnes, både foreldre, familie og ansatte i skole og barnehage, har for barnets utvikling av selvregulering, og hvordan voksne kan samarbeide for å skape et trygt, utviklingsstøttende relasjonelt miljø for barnet.

Opplever dere noe av dette, hos barn eller voksne - da kan dette kurset være noe for deg:
• Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke
• Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint
• Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek
• Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner
• Eller er lite motivert, følsom, eller overdrevent dempet

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

Kursholder: Hans Holter Solhjell

Hans skrev sin hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk utviklingsteori, traumer mm. Han er utdannet i to ulike kroppsorienterte traumeterapier, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans jobber til daglig med kurs og veiledning til foreldre, barnehager og skoler, og da også inkludert i forhold til traumetematikk hos både barn og voksne. Hans Holter Solhjell har også utviklet PLS samreguleringsmodellen over de siste 12 årene.

Målgruppe for kurset:
Kurset er aktuelt for foreldre, deg som jobber med barn, og også deg som ønsker å forstå mer av deg selv og egne reaksjoner på relasjonelt stress og traumer. Du deltar hjemme hos deg selv, fra din datamaskin, ipad, telefon el.