Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling - nettkursKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 20:00 - 21:30
Varighet: 3 kvelder
Pris: 850

Vi tilbyr kurs i traumer, relasjonelt stress og barns utvikling som nettkurs. Du deltar hjemme hos deg selv, fra din datamaskin, ipad, telefon el. Ved påmelding får du mer informasjon om hvordan du gjør dette i praksis, som er veldig enkelt.

I dette kurset får en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling. Vi ser spesielt på betydningen stress og traumer har for utviklingen av barnets hjerne, og barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning. Vi ser også på betydningen av voksnes, både foreldre, familie og ansatte i skole og barnehage, har for barnets utvikling av selvregulering, og hvordan voksne kan samarbeide for å skape et trygt, utviklingsstøttende relasjonelt miljø for barnet.

Opplever dere noe av dette, hos barn eller voksne:
• Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke
• Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint
• Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek
• Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner
• Eller er lite motivert, følsom, eller overdrevent dempet

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

Innhold:
• Grunnleggende forståelse av hva traumer er
• Relasjonelt stress, traumer og komplekse traumer
• Hvordan traumer og alvorlig stress påvirker hjernen og nervesystemet
• Hvorfor man er mer sårbar for stress og traumer jo yngre man er
• Psykonevrobiologisk tilknytningsteori, selvregulering og samregulering
• Den treeninge hjernen, det autonome nervesystemet, Polyvagal teorien og det sosiale engasjementssystemet, SES og flight / fight / freeze reaksjoner.
• Hva kan vi gjøre om vi er i relasjoner med barn som har opplevd traumer, eller som på ulike måter oppleves spesielt ufordrende å forholde seg til.

Kursinstruktør: Hans Holter Solhjell
Hans skrev sin hovedoppgave i pedagogikk om temaer relatert til selvregulering, hjernens og nervesystemets utvikling, psykonevrobiologisk utviklingsteori, traumer mm. Han er utdannet i to ulike kroppsorienterte traumeterapier, Somatic Experiencing, SE, og Trauma Release Exercises, TRE. Hans jobber til daglig med kurs og veiledning til foreldre, barnehager og skoler, og da også inkludert i forhold til traumetematikk hos både barn og voksne. Hans Holter Solhjell har også utviklet PLS samreguleringsmodellen over de siste 12 årene.

Målgruppe for kurset:
Kurset er aktuelt for foreldre, deg som jobber med barn, og også deg som ønsker å forstå mer av deg selv og egne reaksjoner på relasjonelt stress og traumer.