Trassalder - Kommunikasjon og konflikthåndtering, barn (1 - 6 år)Kursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Hele landet, Vi kommer til dere
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs for barnehager og skoler i hele landet, under personalmøter og foreldremøter. Kurset er et praktisk og løsningsorientert kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering om barn i alderen 1 - 6 år.

Dette kurset er for deg som ønsker å:
• Bli bedre på å forebygge og løse konflikter
• Bli tryggere på deg selv i forhold til hvilke grenser du setter, og hvordan
• Kombinere tydelighet i foreldrerollen med empati og forståelse for barnet
• Hjelpe barnet bedre med å håndtere sine egne følelser, og å føle seg forstått og akseptert
• Hjelpe barnet med å styrke sin sosiale kompetanse
• Lære alternativer til straff, ignorering, timeouts og belønningsskjemaer
• Skape positiv læring av konflikter både for deg selv, barnet og relasjonen

Hverdagslige situasjoner og eksempler:
Vi tar for oss situasjoner mange hverdagslige situasjoner som mange opplever er konfliktfylte og tar mye tid og krefter og bruker disse som eksempler på det du lærer om konflikthåndtering.

• Påkledning
• Måltider og mat
• Gå i butikken
• Levere i barnehage
• Situasjoner hvor barnet gråter eller skriker intenst
• Komme seg ut om morgenen
• Og mange flere

Når barn slår, biter, kaster, blir intenst rasende mm:
Vi tar også for oss situasjoner som mange opplever som spesielt vanskelige og krevende. Eksempler på dette er for eksempel når barnet slår, biter, blir spesielt rasende, skriker intenst, skriker at du skal gå bort el.

Spesielt sensitive barn:
Noen barn blir raskt urolig, engstelige og kan virke mer emosjonelle enn andre. Vi ser også på hvordan møte disse barna.


Målgruppe for kurset:
Barnehager og skoler i hele landet, under personalmøter og foreldremøter

Uttalelser

Takk for bra kurs vedrørende trass og grensesetting. Det var veldig bevisstgjørende, og jeg fikk stort utbytte av det personlig og kommunikasjonen hjemme forbedret seg. Jeg vil absolutt anbefale kurset for alle som har barn!
- Monica