Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelpKursarrangør: Førerkort Experten
Sted: Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Akershus
Kursadresse: Strømsveien 48, 2010 Strømmen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 14 timer
Pris: 990

Vi tilbyr trafikalt grunnkurs med førstehjelp. Trafikalt grunnkurs er første trinn i all førerkortopplæring. Før du kan øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

Innhold:
På dette trinnet er det krav om at elevene skal gjennomføre 17 timer med trafikalt grunnkurs. Kurset gir en del faktainformasjon og er i større grad et bevisstgjøringskurs hvor holdninger står i sentrum. Når man har gjennomført kurset blir dette registrert hos Statens vegvesen og elevene får automatisk tilsendt et trafikalt grunnkursbevis som eleven må ha med under øvelseskjøring sammen med legitimasjon. Beviset sendes til elevens folkeregistrerte adresse, men kan også hentes ut ved nærmeste trafikkstasjon.

Kurset inneholder følgende temaer
• Trafikkopplæringen
• Grunnleggende forståelse for trafikk
• Mennesket i trafikken
• Øvingskjøring og kjøreerfaring
• Førstehjelp
• Tiltak ved trafikkulykke
• Mørkekjøring

Tar du trafikalt grunnkurs i tiden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøringen, er beviset gyldig bare i tida 16. mars - 31. oktober det året. For å kunne øvelseskjøre i tida 1. november - 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring. Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen. Avlegger du førerprøve i perioden 16. mars - 31. oktober må du gjennomføre mørkekjøring senest 31. januar.

Bevis og legitimasjon:
Bevis for rett til å øvelseskjøring (Trafikalt grunnkurs-bevis) må medbringes sammen med gyldig legitimasjon med bilde. Dette gjelder både ved privat øvelseskjøring samt kjøring ved trafikkskole. Dersom bevis og legitimasjon ikke medbringes kan du bli ilagt gebyr dersom det blir kontroll.

NB! Dersom du mister beviset - ta kontakt med en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker trafikalt grunnkurs med førstehjelp. Elever over 25 år er fritatt fra enkelte deler av kurset, men må allikevel gjennomføre førstehjelp (tiltak ved ulykke) og mørkekjøringsdemonstrasjon før førerprøve.