Total årsoppgjør - nettkursKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: ca 4 1/2 timer
Pris: 1.990

Vi tilbyr kurs i total årsoppgjør som nettkurs. Kurset tar for seg all vesentlig funksjonalitet i Total Årsoppgjør, for mest mulig effektiv utarbeidelse av et komplett sett med likningspapirer, samt et fullstendig årsregnskap med hovedvekt på selskapstype aksjeselskap.

Målsettingen med kurset er at bruker etter gjennomført kurs har opparbeidet god kjennskap til modulens oppbygning og automatikk, forstår sammenhenger og automatikk i programmet, samt hvor effektivt årsoppgjøret kan utarbeides med Total Årsoppgjør.

Kursinnhold:
• Grunnleggende gjennomgang av klientregister med funksjoner
• Forutsetninger for utarbeidelse av årsoppgjør mht opplysninger, saldobalanse og momenter av regnskaps- og skattemessig betydning for årsoppgjøret.
• Integrasjon med økonomisystemer - saldobalanse med koblinger til årsregnskap og næringsoppgave, skjema forskjeller regnskaps- og skattemessige verdier mv.
• Anleggsregister mv
• Notesenter mv
• Rapporter - eksterne og interne
• Integrasjon altinn - fra / til
• Automatikk med Total Aksjebok

Hva er nettkurs:
Ved å benytte deg av vårt nettkurstilbud er du ikke avhengig av å sette deg ned til et fastsatt tidspunkt eller møte opp i et eksternt kurslokale for å få en effektiv systemtrening. Nå kan du derimot velge helt selv når du ønsker å se kurset - alt etter når det passer deg! På toppen av det hele har du tilgang til denne kursportalen i hele 3 måneder etter kjøpsdato. Oppsummert gir dette et helt unikt kurstilbud, og er vårt desidert mest moderne kursformat.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i total årsoppgjør

Forkunnskaper:
• Deltakeren bør ha grunnleggende kjennskap til regnskaps- og skatteregler på teoretisk basis