Tips i teori og praksis - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 1 time
Pris: 1.000

Fra 2019 må arbeidsgiver innberette, trekke forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift når den ansatte mottar tips (drikkepenger).

I dette kurset ser vi nærmere på hva pliktene innebærer, og hvordan arbeidsgiver enklest kan oppfylle disse. Vi gjennomgår også hvilken betydning endringene har for plikten til å betale merverdiavgift og for bokføringen, samt de ansattes rett til feriepenger, sykepenger og obligatorisk tjenestepensjon.

Alle virksomheter hvor de ansatte mottar tips berøres av endringene. Kurset passer derfor for regnskapsførere, revisorer og rådgivere som har serveringssteder, hoteller osv. blant sine kunder, og selvfølgelig for ansatte slike steder.

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: