Tilbudsevaluering & tildeling av kontrakt - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 2 digitale samlinger
Pris: 4.500

Tilbudsevaluering er for mange innkjøpere det mest utfordrende ansvarsområdet tilknyttet anskaffelsesprosessen. Det er også det temaet som forekommer hyppigst i klager til KOFA, samt i rettslige tvister omhandlende offentlige anskaffelser.

Innhold:
Gjennom en juridisk og merkantil innfallsvinkel tar dette kurset for seg hvordan du som oppdragsgiver oppnår de beste kontraktene, samtidig som du unngår innklaging til KOFA. Kurset gir deg innføring i bruk av minstekrav og tildelingskriterier i tilbudskonkurranser, samt en gjennomgang av det praktiske innkjøpsarbeidet. Fra utforming av konkurransedokumentasjon til tildeling av kontrakt. Du får oppdatert kompetanse om styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmetodene, samt bedre forståelse for grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn.

Målet med kurset er å vise deg hvilke vurderinger som kan prøves av domstolene, og hvilke vurderinger som er overlatt til oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn. Kursets innhold er basert på boken Tildeling av offentlige kontrakter, som ble utgitt i november 2017. Boken er inkludert i deltakeravgiften og du møter forfatteren, Kristian Jåtog Trygstad, som en av kursets to forelesere.

Du lærer:
• Hva du som oppdragsgiver kan legge vekt på gjennom tildelingskriteriene
• Hvordan tildelingskriteriene skal utformes og presenteres
• Hvordan tildelingskriteriene (ikke) skal brukes i tilbudsevalueringen
• Tilbudsevaluering i praksis, med særlig fokus på ulike poengberegningsmetoder
• Styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmodellene for valg av leverandør

Forelesere: Kristian Jåtog Trygstad og Anders Wiland Skumsnes

Kristian Jåtog Trygstad har bred erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser, og har bistått både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av konkurranser om offentlige oppdrag. Han har i mange år vært oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og er i dag partner ved advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Jåtog Trygstad ga i 2017 ut boken Tildeling av offentlige kontrakter, som danner grunnlaget for dette kursets innhold. Han er rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer.

Anders Wiland Skumsnes har mangeårig erfaring fra innkjøp og logistikk i både privat- og offentlig sektor. Han har flere lederstillinger knyttet til offentlige anskaffelser på sin cv. Fra blant annet Helse Sør-Øst, Difi og Forsvarsmateriell hvor han i dag er ansatt som direktør for strategisk samarbeid med bla. leverandørmarkedet. Med brennende engasjement for effektivisering, endring og besparende innkjøpsprosesser er Skumsnes kjent som en forretningsorientert leder med gode resultater innen gevinstrealisering. Som foreleser oppleves Skumsnes som en innkjøpsfaglig tungvekter med god formidlingsevne.

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for erfarne innkjøpere / oppdragsgivere, jurister og andre som har grunnleggende kompetanse og erfaring innen offentlige anbudskonkurranser. Kurset er også et nyttig møtested for leverandører til offentlig sektor.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer undervisning, faglitteratur og annet nødvendig kursmateriell, kursbevis, samt lunsj og full bevertning gjennom kursdagene.