Tilbudsevaluering praktisk bruk av evalueringsmodeller - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 2 digitale samlinger
Pris: 4.900

Hvor går grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn? De fleste tvister innen offentlige anskaffelser omhandler tilbudsevaluering. Dette kurset gjennomgår reglene for valg av tilbud i offentlige anskaffelser, og viser deg styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmodellene.

Hvor går grensen mellom rettslige krav og innkjøpsfaglig skjønn?

Velkommen til et praktisk rettet kurs som tar for seg alt du trenger å vite om anskaffelsesregelverkets krav til tilbudsevaluering og tildeling av kontrakt.

Kurset passer for innkjøpere/oppdragsgivere, samt jursister fra offentlig sektor med innkjøp som arbeidsområde. Kurset er også nyttig for leverandører til offentlig sektor.

Målet med kurset er å vise deg hvilke vurderinger som kan prøves av domstolene, og hvilke vurderinger som er overlatt til oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn.

Kursinnholdet er basert på Kristian Jåtog Trygstads bok Tildeling av offentlige kontrakter.

Trygstad gir deg svar på høyaktuelle problemstillinger innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Både i boken, og som foreleser ved dette kurset

KURSET TAR FOR SEG
• Bruk av minstekrav og tildelingskriterier
• Poengsetting av pris og kvalitet
• Prissetting av tildelingskriteriene
• Rettslige krav
• Evalueringsmodeller
• Potensielle fallgruver ved tilbudsevaluering
• Praktiske eksempler fra ferske KOFA-saker
• Nylige tvister fra domstolene vedr. tilbudsevaluering


DU LÆRER
• Hva du kan og bør legge vekt på gjennom tildelingskriteriene
• Hvilke egenskaper ved tilbudene som kan premieres gjennom tildelingskriteriene
• Hvordan tildelingskriteriene skal utformes og presenteres
• Hvordan tilbudene evalueres opp mot de ulike tildelingskriteriene?
• Tilbudsevaluering i praksis, med særlig fokus på ulike poengberegningsmetoder
• Styrker og svakheter ved de mest brukte evalueringsmodellene for valg av leverandør