Tenketrening på SFO / AKS for eleverKursarrangør: Forskerfabrikken
Sted: Hele landet, Vi kommer til dere
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 8 dager
Pris: fra 1.050

Vi tilbyr kurs i tenketrening. Kursene er vært svært populære og gir barn mulighet til å ha det gøy samtidig som de lærer mye nytt. Forskerfabrikken kommer og holder kurset på SFO/AKS. Vi har tradisjon for å trene kroppen vår, men det er minst like viktig og gøy å trene hjernen.

Gjennom såpebobler så store som menneskehoder, nonstopjakt og eksploderende vann viser vi små forskerspirer i 2. – 4.trinn at læring er gøy! Barn som går på Tenketreningskurs forsterker ferdigheter som er helt nødvendig i dag: nysgjerrighet, evne til å tenke selv, lyst til å lære og kunnskap om matematikk og naturfag. Gjennom superspennende eksperimenter blir barna utfordret i forskjellige tenketeknikker. Disse teknikkene styrker barnas læring på tvers av fagene på skolen. Barn som vet at hjernen kan trenes, har også større sannsynlighet for å lykkes videre i utdanningsløpet.

På kurset trener elevene på følgende tenketeknikker:
• Plassere i rekkefølge
• Klassifisere
• Se sammenheng mellom årsak og virkning
• Tallfølelse, måling
• Bruke symboler
• Lage konkrete modeller
• Trekke logiske slutninger

Kursdager:
• Kursdag 1. Eksploderende vann: Kan vann virkelig eksplodere? Det skal vi finne svaret på. Samtidig lærer vi mer om hvorfor forskere må ha kontroll på variabler.
• Kursdag 2. Vi trener hjernen: Menneskehjernen er det mest kompliserte organet vi vet om. Vi lærer mer om hvordan den styrer kroppen vår ved å utforske reaksjonsevne, hørsel- og luktesans.
• Kursdag 3. Supersåpebobler: Vi skal lære hvordan man bruker tabeller ved å forske på ”dyr” fra en fremmed planet. I tillegg skal vi finne ut hvor store såpebobler egentlig kan bli.
• Kursdag 4. Føle, se og smake: Har du noen gang tenkt på hvor avhengig vi er av sansene våre? For at hjernen skal kunne vite noe om verden rundt oss, trenger vi sanser. Vi utforsker fire av de viktigste.
• Kursdag 5. Usynlige krefter: Vi trenger ikke magi for å utforske usynlige krefter. De påvirker oss og finnes rundt oss hver eneste dag. Hva er egentlig en kraft? Det forsker vi på ved å gjøre spennende eksperimenter.
• Kursdag 6. Vi grubler på hull: Hull finnes over alt! Noen er til nytte, andre er et problem eller kanskje noe helt annet? Vi studerer ulike typer hull, før vi forsker på hvordan de kan tettes igjen.
• Kursdag 7.Non Stop, tall og evolusjon: Å kunne legge sammen tall er både viktig og gøy! Ferdigheten kan brukes til mye, som å telle byttedyrene vi skal fange. Vi skal nemlig jakte på ”kamuflerte” nonstop, i tillegg til å lære mer om evolusjon.
• Kursdag 8. Kjemisk tusjkunst: Vi trener på å plassere hendelser i rekkefølge, blant annet ved å lage morsom tusjkunst på buff.

Praktisk informasjon:
• Kurset er for 20 deltagere på 2. – 4. trinn.
• Forskerfabrikken kommer med kursleder og alt av materiell. Elevene får eget kurshefte, og en buff i løpet av kurset.
• SFO må stille med en assistent og et rom hvor kurset kan holdes.
• Kurset består av 8 kursdager hvor hver del varer i 75 minutter. Øktene bør fordeles over 8 dager, f.eks. en dag per uke i 8 uker.
• Det er mulig å bestille tenketreningskurset på tre ulike måter:
o SFO/AKS kan bestille og betale kurset selv. Pris: kr. 22. 000.
o SFO/AKS bestiller kurs, men foresatte melder på og betaler selv. Pris: kr 1050 per deltaker. Minimum 20 deltakere.
o En kombinasjon av de to overnevnte. SFO/AKS betaler x antall kroner, mens foreldre betaler resterende egenandel.

Målgruppe for kurset

Kurset er for 20 deltagere på 2. – 4. trinn

Kursmateriell

Forskerfabrikken kommer med kursleder og alt av materiell. Elevene får eget kurshefte, og en buff i løpet av kurset