Temakveld for pårørende - til noen som er rammet av kreftKursarrangør: Kreftforeningen
Sted: Kreftforeningens lokaler
          Hedmark, Hamar
Kursadresse: Vognvegen 20, 2316 Hamar (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Torsdager kl 18:00 - 20:00
Varighet: 2 timer
Pris: Gratis

Vi tilbyr temakveld for pårørende til noen som er rammet av kreft. Som pårørende er du nær den det gjelder, men likevel kan du oppleve at du står på sidelinjen. Pårørende er viktig for den som er syk. Hvordan ta vare på seg selv, samtidig som du skal være der som pårørende.

Kom innom for en kopp kaffe og en matbit – og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. Vi krever ingen påmelding og tilbudet er gratis. Velkommen!
Velkommen!

Program våren 2020:
30. januar:
Hvilke tilbud finnes det for meg?
Vi får besøk av kreftkoordinator i Hamar kommune, Marte Lill Solstad, som vil presentere og fortelle litt om hvilke tilbud som finnes for kreftpasienter og pårørende i vårt distrikt.

27. februar:
Finn mening med livet tross sykdom og senefekter.
Stadig flere overlever kreft, men minst en av tre rammes av senskader. Senskader kan påvirke livskvaliteten, og noen kan oppleve at de tar stor plass i livet. Da handler det om å finne og akseptere en ny hverdag. Det kan være en utfordring for både den som har gjennomgått kreftbehandling og de pårørende å akseptere at man ikke har samme kapasitet som før.

Frode Skanke er medisinskfaglig ansvarlig overlege ved LHL-klinikkene på Røros og jobber daglig med rehabilitering av kreftpasienter.
Han er glødende engasjert ovenfor denne pasientgruppen og ser hvilke behov de har og hva de står i. Denne kvelden vil han snakke om hvordan få en meningsfull hverdag på tross av senskader og sykdom.

26. mars:
Hvordan er hverdagen til en pasient? Hvordan skal vi ta oss av barna når noen rundt dem er alvorlig syke?
Denne kvelden får vi besøk av Gerd Ida Akeren Røste, fra Kreftenheten Hamar, Sykehuset Innlandet, som vi snakke om dette temaet.

23. april:
Mestring og fysisk aktivitet ved kreftsykdom og for kreftoverlevere.
Vi får besøk av Stine Kirkevik Olsen ved Frisklivssentralen som vil snakke rundt viktigheten av å være fysisk aktiv, og hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å mestre hverdagen bedre.

28. mai:
Erklært frisk slapp som en fisk, ved Liss Berge.
I løpet av få år opplevde Liss både kreft og en voldsom ulykke og bestemte seg for at frykt og smerte ikke skulle få styre hverdagen. Hennes terapi ble å skrive ned sine tanker og følelser.
Boken hennes “Stemplet som frisk – slapp som en fisk” er til inspirasjon , oppmuntring og trøst.

Liss Berg er forfatter , foreleser og gruppeleder for Kreftforeningens Temakafe i Follo.

Målgruppe for kurset

Temakveld for pårørende til noen som er rammet av kreft

Kursmateriell

Det blir enkel servering.