Teknisk design med DAK 2D/3D - 1 år - nettstudieKursarrangør: Noroff Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 år
Pris: 35.000 pr semester

Bli med i frontlinjen av moderne konstruksjon, og jobb med å tegne, modellere og visualisere bygg og konstruksjoner innen BIM, produktdesign og digital prototyping.

Dataassistert konstruksjon:
DAK, eller dataassistert konstruksjon, er et levende fagfelt som krever at du behersker programvaren og teknologien. På studiet jobber vi med spesial tilpasset programvare for at du skal oppnå og erfare mest mulig i studietiden. Overgangen fra tradisjonelle 2D-tegninger til 3D-modeller og fokuset på visualisering har ført til en økning i etterspørselen av dyktige fagfolk.

Produktdesign og bygningsinformasjonsmodeller (BIM):
Studiet gir kompetanse til både å konstruere byggetegninger komplette med planløsninger, samt design av produkter enten for prototyping eller optimalisering. Studiet legger også vekt på produksjon av presentasjonsmateriale som portefølje i f.eks. en jobbsøknadsprosess. Mange av våre studenter tar dette studiet som videreutdanning, mens andre bruker det som en forberedelse til arkitekt- eller ingeniørstudier.

Jobb med 3D-modellering:
Studiet inneholder både 2D plantegning, 3D-modellering og visualisering. Du får grundig innføring innen alle tre, og lærer å bruke moderne og faglig oppdaterte verktøy og teknikker. Vi bruker student-programvare fra Autodesk, verdens ledende produsent av DAK-systemer.

Studiets oppbygging:
Etter fullført studium har du kompetanse med grunnleggende designprinsipper, universell utforming, helhetlig brukeropplevelse og tekniske løsninger som oppfyller dagens krav. Du skal kunne planlegge tegninger og modeller, forutse utfordringer og løse problemer på en konstruktiv måte. Til slutt skal du kunne skape og levere solide produkter, tegninger og modeller av bygg og konstruksjoner i tett samarbeid med arkitekter, ingeniører og konstruktører.

Målgruppe for kurset

Film- og TV-produksjon er en praktisk rettet og intensivt utdanning for deg som ønsker å bruke film og video som fortellerverktøy.

Formelt opptakskrav:
Det formelle kravet for opptak til studiet er fullført og bestått treårig videregående opplæring, Datakort 1-7 eller tilsvarende praktisk datakunnskap og å kunne lese og forstå teknisk engelsk.