Tegnekurs for ungdom, 13 - 17 år (sommerkurs)Kursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nydalen Kunstskole
          Oslo, Nydalen
Kursadresse: Gjerdrumsvei 17, 0484 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 dager
Pris: 4.900

Vi tilbyr tegnekurs for ungdom. Sommerkurset gir ungdommene tid til å bli kjent med tegningens mange kvaliteter samt forståelsen for det figurative og evne til å bruke lys og beskrive form og rom.

Innhold:
Terskelen for å begynne å tegne kan være høy for mange og det er av avgjørende betydning at ungdommen ledes inn i en konstruktiv prosess der de blir ivaretatt ut fra sine forutsetninger, og der de lærer å forholde seg til tegning uten for høye skuldre og prestasjonspress. Kurset er derfor lagt opp rundt kreative oppgaver der det å kvitte seg med sin prestasjonsangst er en del av øvelsene.

På dette kurset handler det ikke så mye om rett og galt, men om hvordan de med blyant, tusj og kullstift kan gi uttrykk for det de ser og opplever. Eksperimentering, sansning og tilstedeværelse danner grunnlaget for tegning enten det er figurativ observasjon eller fri fabulering. Her kan de begynne å tegne uten forventninger om at de skal være flink, målsetningen er å få tak i den grunnleggende kunnskapen og glede seg over dette.

Lærer: Janicke Schønning

Målgruppe for kurset

Passer for ungdom som er nybegynner eller litt øvet i tegning, men også for de som er malt før, men mangler tegningen.

Aldersgruppe: 13 - 17 år

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmatriell