Tavleløsninger ved flere strømkilder og håndtering av N-lederKursarrangør: Quality Norway AS
Sted: Quality Hotel Olavsgaard
          Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Kursadresse: Hvamstubben 11, 2013 Skjetten (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: fra 4.750

Vi tilbyr kurs i tavleløsninger ved flere strømkilder og håndtering av N-leder

Krav, teori og viktige prinsipper for
• løsninger ved flere strømkilder
• kravene om ubrutt N-leder
• valg av vern og frakoblingsutstyr
• vernteori

Bakgrunn
For at tavler skal kunne tilpasses de aktuelle nettsystemene og kravene i installasjonsnormen NEK 400, trenger tavleprodusenter i tillegg inngående kjennskap til nettsystemenes egenskaper, hvordan de håndteres i tavleløsningene og hvordan brytere og vern skal velges og dimensjoneres for å gi nødvendig beskyttelse mot feil i de utgående kretser. Spesielt viktig er dette i dagens elektriske anlegg som stadig oftere har flere eller alternative strømkilder som solcelle-paneler, generatorer eller UPS-utstyr. NEK 400 gir føringer for krav til installasjonen og løsninger i tavlene. Som utstyrsleverandør må tavleprodusenter kjenne de oppdaterte kravene slik at de blir kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.


Omtale
Kurset krever grunnleggende kjennskap til NEK 400 og er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse og oppklarede forståelse for
• nettsystemenes karakteristiske egenskaper og bruksområder
• løsninger ved flere eller alternative strømkilder
• kravene til ubrutt N-leder og 3-polt frakoblingssutstyr i TN-nett
• grunnleggende beskyttelseskrav mot overstrømmer
• valg og koordinering av utstyr for beskyttelse, frakobling, bryting og styring
• krav til selektivitet og backup
• ulike typer vern – egenskaper, fordeler og muligheter.
For å ivareta prinsipielle og teknologiske endringer innenfor dagens og morgendagens lavspennings-installasjoner, legger kurset til grunn de de faglige oppdateringer i siste utgave av NEK 400

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg hovedsakelig mot
• Tavlekonstruktører
• Faglig ansvarlig hos tavleprodusenter
• Konsulenter
• Installatører
• Tilsynspersonell

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell og lunsjer