Svømming for barn - SkilpaddeKursarrangør: Triton Lillestrøm
Sted: Sagdalen Skole
          Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Kursadresse: Bernt Ankers vei 11, 2010 Strømmen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen flyte, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet bærer kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen.

Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:
1) Holde pusten - flyte på magen - linjeholdning
2) Holde pusten - flyte på ryggen - linjeholdning - puste
3) Holde pusten - hoppe fra bassengkanten - flyte opp på magen - linjeholdning
4) Holde pusten - flyte på mage - linjeholdning - dreie på ryggen - puste - linjeholdning
5) Holde pusten - flyte - balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust

Krav til minumumshøyde:
• Skjetten: 110 cm
• Vigernes, Sagdalen, Åsenhagen: 115 cm
• Sten-Tærud: 117 cm
• Enebakk: 115 cm

Barnekursene fra 5 år er delt inn i nivåer fra vanntilvenning og opp til de mestrer alle 4 svømmeartene crawl, rygg, bryst og butterfly. Det er viktig at et barn mester ferdighetene godt før de går videre til neste kurs. Kursene er bygd opp etter Norges svømmeskoles plan for riktig svømmeopplæring, slik at barna lærer de grunnleggende ferdighetene dykking og flyting, før de lærer gli og fremdrift.

For påmelding gå inn på TryggiVann.no

Målgruppe for kurset

Barn fra 5 år. Barnekursene er delt inn i nivåer