Svømmekurs for barn 6 - 7 årKursarrangør: NLS Romerike Krets
Sted: Nannestad ungdomsskole
          Akershus, Nannestad
Kursadresse: Teiealeen 17, 2030 Nannestad (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Tirsdager, kl 18:00 - 18:45
Varighet: 20 ganger
Pris: fra 2.100

Vi holder svømmekurs for barn 6 - 7 år. På våre svømme- og livredningskurs jobbes det med svømmeopplæring. Det trenes på armtak og benspark, samt flyt og bli trygg på rygg. Det trenes også på å hoppe, stupe og dykke.

Innhold:
Barna får kjennskap til livredning på land og i vann, og får prøve å svømme med klær og redningsvest. Opplegget bygger videre på småbarnssvømming som er for barn opp til 5 år, men det er ingen forutsetning at man tidligere har deltatt på kurs før for å kunne delta på livredningsklubb.

På kursene for barn fra 6 år og oppover fokuseres det på svømmeopplæring. Det trenes på alle fire svømmearter: flyte, gli, stupe og dykke. Barna øver på livredning, både på land og i vann. Mange av barna øver mot stevner og NM. I NM kan man stille fra det året barna fyller 13 år, men man kan stille som nippers (nybegynnere / litt øvet) fra det året man fyller 10 år. Det er egne nippers-stevner for barn fra 8- års alder.

Våre instruktører:
Instruktørene våre avlegger årlig prøve for å dokumentere at de er i stand til å oppfylle kravene som stilles til våre instruktører. De deltar også på instruktørsamlinger for å holde seg oppdatert innenfor faget.

Medlemsavgift på kr 250,- kommer i tillegg til kurspris.

Målgruppe for kurset

Barn i aldersgruppen 6 - 7 år

Inntakskrav:
• Om barnet ikke kan være alene i vannet må det gå på kurs "fra 5 år" der en voksen deltar sammen med barnet i vannet.

Vis flere tilsvarende kurs: