Studie i tegning og maleri - heltid eller deltidKursarrangør: Christiania Kunstakademi
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Myntgata 2c, 0151 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Dagtid
Varighet: 3 år
Pris: 25.000 pr semester

Vi tilbyr studie i tegning og maleri. Studieforløpet starter med en grunnleggende fase. Deretter tilpasses studiet den enkelte students ambisjoner og mål. I hvilket tempo prosessen forløper, vil avhenge av om du studerer hel- eller deltid, og hvor mye du arbeider med selvstudier.

Innhold:
Hovedvekten av undervisningen legges på studiet av flate, linje, volum, form, farge og billedrom, i en konstruktiv og billedkomposisjonell forstand. Opplegget er omfattende, metodisk og progressivt. Christiania Kunstakademi har utviklet egne pedagogiske metoder for å forenkle tilegnelsen av de klassiske billedbyggende funksjoner som omfatter både figurale, halvfigurale og nonfigurale billedlige uttrykk.

Tegnestudiet er et omfattende dybdestudium med vekt på den rent håndverksmessige og praktisk faglige utøvelse. Her studeres linje, form, volum, lys- og skygge og billedroms- oppbygging i et langsiktig og strukturert pedagogisk opplegg. Studiet gir forståelse for tegnefagets rent praktisk manuelle muligheter, samt oppøvelse av tegneferdighet som evne.

Maleristudiet. Praktiske ferdigheter i tegning er nødvendig og danner den faglige basis som fundament for fortsatte studier om farge og maleri.

Maleristudiet omfatter:
• Fargelære: lysets og mørkets farger
• Fargekomposisjon
• Fargenes geometriske relasjoner
• Vekting av farger
• Billedkomposisjon
• Kontrapunktering
• Figurativ kontra nonfigurativ. Hva er abstrakt maleri
• Stilleben
• Landskapsmaleri
• Temamaleri
• Portrettmaleri
• Aktmaleri

Studentene tilegner seg faget gjennom fellesundervisning, veiledning og gruppearbeid. Vi har individuelle og felles korrekturer. Hvert emne studenten arbeider seg igjennom danner grunnlaget for neste emne, og prosessen dokumenteres i personlige arbeidsmapper som evalueres jevnlig i dialog mellom lærere og student. Det holdes jevnlige foredrag og demonstrasjoner. 1-2 ganger i året foretas utflukter til utstillinger eller gallerier.

Et studieår på Christiania Kunstakademi er aldri helt likt det forrige eller neste, da gruppedynamikken og studentenes ulike programmer og prosesser former og påvirker undervisningen og helheten.

Kursmateriell

Akademiet har egne illustrasjonsbøker som viser den klassiske metoden trinn for trinn. Dette vil studentene støtte seg til i sine selvstendige studier.

Vis flere tilsvarende kurs: