Strukturert innføring i GDPRSted: Havnelageret
          Oslo, Bjørvika
Kursadresse: Langkaia 1, 0150 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 2 dager
Pris: 12.500

Watchcom tilbyr introduksjonskurs for den nye personvernforordningen GDPR. Gjennom kurset vil du få en kort sammenfattet introduksjon av de viktigste punktene din virksomhet må tenke på i forhold til det nye lovverket.

Kursinnhold:

Dag 1)
Dagen gir deg en kort sammenfattet introduksjon av GDPR og det nye lovverkets vedtak og anvendelighet for virksomheter. Dette inkluderer blant annet:
• Innføring i GDPR, herunder struktur, viktige begreper, roller og prinsipper
• Innsamling og bruk av personopplysninger
• Registrertes rettigheter
• Personvernombud og ombudets rolle
• Samhandling med tredjeparter

Dag 2)
Dagen vil gi en mer praktisk innføring i tiltak som virksomheter bør iverksette som en del av sitt compliance-arbeid opp mot GDPR. Dette inkluderer blant annet:
• Styringssystem for informasjonssikkerhet
• Risikostyring
• Personvernkonsekvensutredning / Privacy Impact Assessment (PIA)
• Praktiske eksempler på problemstillinger som kan oppstå med forordningen

Målgruppe for kurset

Kurset er laget for alle som er interessert i å få et større innblikk i GDPR og hvordan gå frem for å vise compliance mot lovkravene som stilles til virksomheter.

Forkunnskaper:
• Forståelse for forretningsprosesser og grunnleggende IKT-forståelse er en fordel

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer dokumentasjon, lunsj og kaffe / te.