Streaming: Utfordringer med foreldrepengerKursarrangør: Infotjenester AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.950

Vi tilbyr nettkurs om utfordringer med foreldrepenger. Kan mor eller far kreve å dele opp permisjonen? Den 1. juli 2018 og 1. januar 2019 kom det nye regler for foreldrepenger med ny inndeling av mødre- og fedrekvote samt utvidet permisjon ved flerbarnsfødsler.

Videre opplever mange arbeidsgivere ulike utfordringer knyttet til foreldrepenger. For eksempel kan den ansatte kreve å dele opp permisjonen og spre den utover en lang periode? Bli oppdatert og få svarene du trenger fra Berit Stokstad på dette to timers digitale seminaret. - Da taper dere heller ikke refusjoner fra NAV.

Lær mer om:
• Nye kvoter
• Hvem har rett til foreldrepenger
• Hva skjer ved utsettelse av foreldrepengeperioden
• Slik løser du gradert uttak av foreldrepenger
• Rett til refusjon av foreldrepenger


Program

Permisjonsrettigheter:
• Arbeidsgivers styringsrett
• Arbeidstakers rettigheter
• Endring av inngått permisjonsavtale

Foreldrepenger:
• Nye kvoter
• Hvem har rett på foreldrepenger
• Opptjeningstid
• Medlemskap
• Foreldrepengegrunnlag

Utsettelse av foreldrepengeperioden:
• Ferieavvikling
• Utsettelse pga. arbeid
• Syk mor eller far
• Sykt barn

Gradert uttak av foreldrepenger:
• Når bare far har rett til foreldrepenger
• Mor arbeider ikke
• Mor bor i utlandet
• Far alene om omsorgen
• Foreldrepengeperioder som overlapper hverandre


Kursholder: Berit Stokstad

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Målgruppe for kurset

Deg som jobber innen HR eller lønn

Kursmateriell

Du trenger kun pc / mobil / nettbrett med lyd og tilgang til internett