Strategisk forretningsutvikling og vekst (Nett/Web-kurs inkl.verkKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:00 - 12:00
Varighet: 4 timer
Pris: fra 5.050
Neste kurs: 24.06.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i strategisk forretningsutvikling og vekst. (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)Kurset har som formål å ggi deltakernes oppdatert kunnskap om hva som må til for å skape vekst.

Kurset gir en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med strategiprosesser og nyttige verktøy, som analyser og forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid og får jobbe med spennende gruppeoppgave. I tillegg ser en på hvordan en kan sikre at målinger er samkjørte, hvordan vekst kan finansieres, hvordan en kan unngå bomkjøp i forbindelse med overtakelser og hvordan kultur kan være en utfordring i forbindelse med strategiprosesser.

«Strategisk forretningsutvikling og vekst» tar utgangspunkt i norsk forskning knyttet til vekstproblematikk, og gir en grundig innføring på 7 fokusområder som styre og ledelse i virksomhetene bør konsentrere seg om. Kurset gir videre en innføring i anerkjente og relevante analyseverktøy og forretningsmodeller, samt begrepene en må kjenne til for å kunne gjennomføre gode strategiprosesser i virksomheten. For å kunne vite om en er på rett vei i forhold til strategi, må en forstå hvordan kultur kan være en trussel, og at måling av nøkkelindikatorer viktig. Skal en kjøpe opp et selskap, bør en kjenne til hva Due Diligence betyr og en må også vite hvordan en kan skaffe kapital til utvikling av virksomheten eller til oppkjøp.

Kurset har som formål å gi deltakernes oppdatert kunnskap om hva som må til for å skape vekst. Videre skal deltakerne bli godt kjent med strategiprosesser og verktøy, som analyser og forretningsmodeller, samt forstå hvordan KPI-er kan brukes på en god måte, hvordan en kan skaffe finansiering, bli kjent med Due Diligence-begrepet og hvilken påvirkning kultur kan ha på strategiarbeidet.

Kursinnhold:
• Styrets ansvar – styrets involvering i strategiprosessen
• Hva betyr nye og unge bedrifter for utviklingen av arbeidsplasser?
• Hva hindrer og hva skaper vekst i norske selskaper?
• Bill Gross; «What matters the most?»
• Fra visjon og strategi til reelle tiltak
• Analysemodeller
• Strategi
• Handlingsplaner
• Forretningsmodeller
• Gruppeoppgave/CASE
• Er vi på rett vei og gjør vi de rette tingene (KPI-er)
• Unngå bomkjøp ved å gjennomføre Due Diligence-prosess
• Investortyper, investor- og kapitalkilder
• Kultur versus strategiarbeid
• 6 trinn i en generisk strategiprosess (for selvstudium)


Målgruppe for kurset:
Kurset er spesielt utviklet for og rettet mot deltakere i autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og er et obligatorisk kurs i autorisasjonsordningen.