Strategic Planning - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du vil, hele året
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Strategic Planning som nettkurs. Strategic planning gir deg en forståelse for hvordan kompleksiteten i det virkelige liv i forbindelse med organisasjoner, kan struktureres som en prosess.

Innhold:
Når ledere skal drive organisasjonen gjennom et komplekst og stadig skiftende konkurransemiljø, vil en stor utfordring være å finne en god vei i et vidt spekter av informasjon, og å bruke relevante verktøy og teknikker. Kompleksiteten i det virkelige liv kan struktureres som en prosess som involverer målsetting, analyse av konkurranseposisjonen, valg av strategi, implementering av strategien og tilpasning til tilbakemeldinger over tid. Alle disse trinnene er avgjørende, og organisasjoner lykkes eller mislykkes alt etter hvor solide de strategiske prosessene er. Det finnes med andre ord ingen enkle svar på strategiske problemstillinger.

Dette kurset består av følgende tema:
• Innføring i strategi, planlegging og struktur
• Utforming av den strategiske planleggingsprosessen
• Selskapets mål
• Selskapet og økonomien
• Selskapet og markedet
• Internanalyse av selskapet
• Strategivalg
• Implementering og evaluering av strategier

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Strategic Planning

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen