Stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikringKursarrangør: STQ AS
Sted: RQM Training Centre
          Møre og Romsdal, Herøy / Fosnavåg
Kursadresse: Nørvågvegen 15, 6090 Fosnavåg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 1 dag
Pris: 1.990

Vi tilbyr kurs i stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikring. Stillaskurs 2 - 5 meter ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17 - 2.

Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter. I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 15-timer langt teori/praksis kurs i stillasbygging.

Kursinnhold:
• Planlegging for montering eller endring av stillaser
• Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
• Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
• Tillatte belastninger
• Vindforankring
• Kontroll av stillas
• Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS)
• Fallsikring og arbeid i høyden
• Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
• Godkjenninger og merking av stilas
• Krav til prosedyrer
• Kompetent person

I krav til opplæring skal en dekke minimum 3 av følgende 7 typer stillas:
1. Rør og koblingsstillas (Obligatorisk)
2. Systemstillas (Obligatorisk)
3. Knektstillas (Valgfri)
4. Rullestillas (Valgfri)
5. Bukkestillas (Valgfri)
6. Trestillas (Valgfri)
7. Hengestillas (Valgfri)

Gyldighet:
• Ingen utløpsdato

Bedriftsinterne kurs:
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs som stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikring

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper


Eksamen/sertifisering:
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.