Stillasbruker inkl. fallsikringKursarrangør: STQ AS
Sted: RQM Training Centre
          Møre og Romsdal, Herøy / Fosnavåg
Kursadresse: Nørvågvegen 15, 6090 Fosnavåg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 5 timer

Vi tilbyr kurs i stillasbruker inkl. fallsikring. I 2015 fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid. Reglene har særlig stor betydning for alle som monterer og jobber i stillas. Under følger en kort introduksjon til reglene for opplæring av stillasbrukere

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes.

Kursinnhold:
• Lover og regelverk for bygging av stillas
• Innføring i aktuelt stillas
• Gjennomgang av monteringsveiledninger
• Fallsikring og arbeid i høyden
• Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
• Godkjenninger og merking av stilas
• Krav til prosedyrer
• Kompetent person

Gyldighet:
• Ingen utløpsdato

Bedriftsinterne kurs:
Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.


Målgruppe for kurset:
Personell som skal jobbe i stillas

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper


Eksamen/sertifisering:
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator.