Språktrening til barn med språkvanskerKursarrangør: Elisabeth Riiber
Sted: Drammen
          Buskerud, Drammen
Kursadresse: Søren Lemmichsgate 7, 3015 Drammen (kart)
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Dagtid, ettermiddag og kveld etter avtale

Hjelp med språkvansker hos barn Undervisningen gis av spesialpedagog med spesialisering i barnespråk og barnespråkvansker og med mange års erfaring i offentlig og private barnehager, barneskole og ungdomskole og som privatlærer.

Jeg tilbyr opplæring/undervisning til barn med språkvansker. Undervisningsopplegget blir lagt på barnets premisser, slik at barnet opplever undervisningen som lystbetont. Metodene velges ut i fra barnets behov etter kartlegging og samtale med foreldre/pårørende.

Alder fra 3 år og oppover

Områder:
Språklydtrening/artikulasjon-munnmotorisk trening
Lyttetrening-språklyder
Begrepsutvikling-utvikling av ordforråd
Kommunikasjon og fortellerkompetanse
Veiledning til foreldre/foresatte

Undervisningen gis som individuelle timer. Det gis veiledning til foreldre/foresatte. Undervisningen gjennomføres en eller to ganger per uke etter ønske. Det lages en plan i samarbeid med foreldrene med øvelser og oppgaver som gjennomføres hjemme.


Ønsker du/dere mer informasjon om undervisning og veiledning ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet til høyre, via hjemmeside eller telefon.

Målgruppe for kurset

Barn fra 3 år og oppover.