Spesialpedagogikk grunnkursKursarrangør: Aftenskolen Agder
Sted: Universitetet i Agder
          Vest-Agder, Kristiansand
Kursadresse: Gimlemoen 25, 4630 Kristiansand S (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Mandager, kl 17:30 - 21:30
Varighet: 10 kvelder
Pris: 4.550
Neste kurs: 07.09.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr grunnkurs i spesialpedagogikk. Kurset gir faglig innsikt i spesialpedagogikkens virkemidler og økt forståelse for atferds- og lærevansker hos barn.

Program:

Tema 1 - Hva er spesialpedagogikk og når har vi bruk for den kunnskapen den gir oss:
• Foreleser: Lise Barsøe

Tema 2 - "Eksplosive barn":
• Hvordan forstå barn som utfordrer oss og de mekanismer som settes igang
• "Kids do well if they can"
• Hvordan kan vi forebygge så vi unngår eksplosjoner
• Problemløsning gjennom samarbeid
• Foreleser: Pernille Lavoll Baade

Tema 3 - Når barn strever:
• Hva ser vi
• Barnets uttrykk / atferd
• Voksenrollen i forhold til barn som strever
• Foreleser: Heidi Frigstad

Tema 4 - Hvordan forstår vi barn og unges adferd:
• «De voksne sa at jeg bare måtte ta igjen, men jeg var så redd!»
• Holdninger, kunnskap og handlinger når atferd utfordrer.
• Foreleser: Ingrid Lund

Tema 5 - Tverretatlig samarbeid:
• Ulike etaters oppgaver og muligheter
• Foreleser: Inger Lise Andersen

Tema 6 - Tilpasset opplæring:
• I grenseland mellom ordinær opplæring og spesialundervisning
• Pedagogisk analyse som verktøy (FLiK)
• Livsmestring på timeplanen
• Eksempler, refleksjon - spørsmål
• Foreleser: Kjetil Lervik

Tema 7 - Lese- skriveutvikling / Lese-skrivevansker:
• Den forberedende og den grunnleggende lese-skriveopplæringen
• Forebygging av og arbeid med lese-skrivevansker
• Foreleser: Åse Sandvikmoen

Tema 8 - Kommunikasjon:
• Hva kjennetegner god kommunikasjon
• Hvordan vi påvirker og påvirkes
• Foreleser: Lise Barsøe

Tema 9 - Hva er psykisk utviklingshemming:
• Muligheter eller begrensninger - hvilkefokus velger man
• Diagnosen - til nytte eller besvær
• Læringsmiljø
• Utviklingsstøttende samspill
• Foreleser: Tor Idar Bjørneseth

Tema 10 - Selvbilder - Mestringsopplevelser:
• Hvordan bygge gode selvbilder
• Hvordan legge til rette for mestringsopplevelser i barnehage og skole
• Foreleser: Lise Barsøe


Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som jobber i barnehage, skole, SFO eller institusjoner. Kurset vil også være nyttig for andre omsorgspersoner som har ansvar for barn og unge.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Anbefalt litteratur:
• Barndom varer i generasjoner
• Se eleven innenfra
• Ville og stille barn i barnehagen

Eksamen/sertifisering:
Kursbevis blir gitt til de som har minst 75% frammøte