5 stjerner – 1 vurderinger

Spesialisering i SIBO og andre dysbioser - nettkursKursarrangør: Tunsberg Medisinske Skole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 måneder
Pris: 7.800

Spesialisering i SIBO og andre dysbioser er en omfattende videreutdanning i tarmhelse. Det er hovedvekt på SIBO, men du vil også lære mye om andre viktige dysbioser Dysbiose er en tilstand hvor det er en mikrobiell ubalanse, og brukes som regel om tarmens bakterieflora.

SIBO står for Small Intestinal Bacterial Overgrowth og er en type dysbiose som kan oppstå i tynntarmen. SIBO kjennetegnes av en økt bakteriemengde og en endring i bakteriesammensetningen.

Stort behov for terapeuter
Studier viser at opptil 84 % av tilfeller med irritabelt tarmsyndrom (IBS) faktisk skyldes SIBO, og så mye som 10-15 % av verdens befolkning har IBS. IBS er den vanligste funksjonelle tarmlidelsen i verden, noe som gjør SIBO til et svært utbredt problem. Det er et stort marked og et enormt behov for terapeuter som jobber med denne problemstillingen og tilhørende lidelser. Derfor har vi lagt stor vekt på SIBO i dette kurset.

Innhold i kurset
I tema 1, 2 og 3 vil du lære hva SIBO er, hvordan det oppstår og hvilke konsekvenser det kan ha. Du vil også lære om testing og hvordan testene skal tolkes, hvordan SIBO behandles og hvordan tilbakefall forebygges.

Tema 4 handler om andre dysbioser, som Helicobacter pylori-infeksjon, soppinfeksjon i både tynntarm og tykktarm, parasittinfeksjoner, biofilmdannelse og LIBO, som står for Large Intestinal Bacterial Overgrowth. SIBO opptrer sjeldent alene, så det er viktig å lære og kjenne igjen og å kunne behandle andre dysbioser i mage- og tarmkanalen. I tillegg er det viktig å kunne skille mellom SIBO og andre diagnoser. SIBO-symptomer og symptomer ved andre dysbioser er nemlig ganske like.

I siste tema er fokuset mikrobiota. Du vil lære om mikrobiotaens oppgaver, hvorfor den er så viktig og hvilke konsekvenser ubalanser i mikrobiotaen kan få. Du vil også lære om mikrobiotatesting, hva som påvirker mikrobiotaen, hvordan kostholdet spiller inn og hva vi vet kjennetegner en sunn og usunn mikrobiota.

Det blir lagt stor vekt på praktisk nytteverdi gjennom hele kurset, og mange av artiklene i tema 5 handler derfor om hvordan mikrobiotaen kan balanseres. Det er egne artikler om de mest kjente og viktigste bakteriene, og hvordan kosthold og tilskudd kan øke og redusere veksten av dem.

Fordi behandlingsprotokoller for tarmproblemer ofte innebærer restriktive dietter og urter (eller antibiotika), er det helt essensielt å fokusere på mikrobiotaen til slutt. Restriktive dietter, spesielt de som fjerner mye plantemat og karbohydrater, og antimikrobielle urter, kan være ganske skadelige for tarmbakteriene våre fordi de både sulter dem ut og dreper dem. Vi har derfor lagt stor vekt på rebalansering av mikrobiotaen i dette kurset.

Samarbeid med lege
Gjennom kurset vil du få tilgang til mange praktiske verktøy, blant annet informasjonsskriv som pasientene dine kan ta med til legen sin. Dette vil være nyttig både for å informere og for å få avklart ulike underliggende årsaker som en lege kan undersøke og/eller rekvirere tester for. I noen vanskelige tilfeller kan det også være behov for legemidler/produkter som er reseptbelagte. Men i de fleste tilfeller kan man behandles for SIBO og andre dysbioser uten hjelp fra lege.


Målgruppe for kurset:
Dette kurset egner seg for:
• Biopater
• Ernæringsterapeuter
• Kostholdsveileder TMS
• Bachelor eller master i ernæring
• Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt, så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse.

Kursmateriell:
Alt pensum finnes som artikler inne på nettskolen. I tillegg til pensumartikler, får du tilgang til en rekke verktøy inne på nettskolen.

Eksamen/sertifisering:
Etter bestått kurs får du vitnemål med tittelen "Spesialisering i SIBO og andre dysbioser".